Slette seksjonering

Innhold

Slette seksjonering

Hva får du?

Seksjonssameiet oppløses. Når du sletter seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver), og du må ha samtykke fra de andre seksjonseierne.

Hva koster det?

Sletting av seksjonssameiet koster 2 600 kroner.

Slik søker du

Fyll ut søknaden:

 • Last ned og skriv ut skjemaet for begjæring om sletting.
 • Alle seksjonseiere må skrive under på skjemaet
 • Eventuelle fullmakter må sendes inn. Disse må være originale eller bekreftet rett kopi, og kan ikke være eldre enn 6 måneder.

Send søknaden:

Lever søknaden til oss per post eller ved oppmøte. Den kan ikke leveres digitalt, da vi må ha originale signaturer. 

 • Postadresse:  Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes
 • Besøksadresse:  Jærveien 33, 4319 Sandnes

Hva skjer videre?

Vi tar kontakt om noe er uklart eller det er mangler i søknaden.
Er alt i orden, ferdigbehandles saken normalt innen 6 uker. 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
 • telefon: 51 33 60 00 
 • Epost

Sandnes kommune, Geodata,

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
 • telefon 959 89 568
 • epost

 

 

 

Publisert: 30.11.2016 14:37
Sist endret: 10.01.2019 12:49