Slette seksjonering

Innhold

Slette seksjonering

Hva får du?

Seksjonssameiet oppløses. Når du sletter seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen. Når seksjoneringen slettes vil pant i de opprinnelige seksjonene gå over til å hefte i den ideelle andelen som seksjonens sameiebrøk representerer.

Krav til søker

Alle seksjonseierne må skriftlig samtykke til å slette seksjoneringen. Eventuelle panthavere må også skriftlig samtykke til å slette seksjoneringen.

Hva koster det?

Sletting av seksjonssameiet koster 2 700 kroner.

Slik søker du

Fyll ut søknaden:

 • Last ned og skriv ut skjemaet for søknad om sletting.
 • Alle seksjonseiere må skrive under på skjemaet eller på et eget vedlegg.
 • Eventuelle fullmakter må sendes inn.
 • Samtykke til sletting av seksjonering fra panthavere må legges ved søknaden.
 • Merk at signaturer må være originale eller som bekreftet rett kopi. De kan heller ikke være eldre enn 6 måneder.

Send søknaden:

Lever søknaden til oss per post eller ved oppmøte. Den kan ikke leveres digitalt, da vi må ha originale signaturer. 

 • Postadresse:  Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes
 • Besøksadresse:  Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

Hva skjer videre?

Vi tar kontakt om noe er uklart eller det er mangler i søknaden.
Er alt i orden, ferdigbehandles saken normalt innen 6 uker. 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
 • besøksadresse Forsand: Fossanvegen 380, 4110 Forsand
 • telefon: 51 33 60 00 
 • Epost

Sandnes kommune - Kart, oppmåling og analyse

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
 • besøksadresse Forsand: Fossanvegen 380, 4110 Forsand
 • telefon 959 89 568
 • epost

 

 

 

Publisert: 30.11.2016 14:37
Sist endret: 25.01.2021 10:40