Slå sammen eiendommer

Innhold

Slå sammen eiendommer

Hva får du?

Ved å slå sammen flere eiendommer til én kan du få en enklere og mer oversiktlig struktur på eiendommen, som for eksempel kan øke muligheten for utbygging. Heftelser og servitutter fra enkelteiendommer som slås sammen, vil hefte ved hele den sammenslåtte eiendommen.

Krav til søker

 • Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).
 • Eiendommene må ligge i Sandnes kommune og bør utgjøre et sammenhengende areal.
 • Eiendommene må ha samme hjemmelshaver.
 • Sammenslåingen må oppfylle matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43.
 • Sjekk grunnboka for eventuell  prioritetskollisjon mellom panthaverne. Dette må i så fall ordnes før sammenslåing. Grunnboka for eiendommene kan du finne på seEiendom.
 • Hvis en sammenslåing strider mot reguleringsplanen, kan kommunen nekte sammenslåing.

Hva koster det?

Det koster ingenting å slå sammen eiendommer, men matrikkelbrevet du får tilsendt når sammenslåingen er gjennomført, koster fra 175 til 350 kroner per stykk.

Slik søker du

 • I søknaden skal du oppgi alle eiendommene som skal slås sammen.
 • Alle hjemmelshaverne må fylle ut og skrive under på skjemaet og oppgi fullt fødselsnummer/organisasjonsnummer.
 • Fyll ut skjemaet «Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter», og send det til Sandnes kommune.
 • Ved eventuell prioritetskollisjon ta kontakt med Kart, oppmåling og analyse i Sandnes kommune.

Lever søknaden til oss per e-post, post eller ved oppmøte.

 • Epost:  postmottak@sandnes.kommune.no
 • Postadresse:  Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes
 • Besøksadresse:  Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

Hva skjer videre?

Du får svar innen 6 uker.

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
 • besøksadresse Forsand: Fossanvegen 380, 4110 Forsand
 • telefon: 51 33 60 00 
 • Epost

Sandnes kommune - Kart, oppmåling og analyse

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
 • besøksadresse Forsand: Fossanvegen 380, 4110 Forsand
 • telefon 959 89 568
 • epost

 

 

Publisert: 30.11.2016 14:51
Sist endret: 25.01.2021 10:46