Seksjonering og reseksjonering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering er å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen. Endringer av allerede seksjonerte eiendommer kalles reseksjonering. Du kan be om seksjonering eller reseksjonering ved å fylle ut et begjæringsskjema.

Hva får du?

 • Du får delt opp bygningen i flere eierseksjoner, og eventuelt fordelt uteareal til en eller flere seksjoner.
 • Du får dokumentasjon med plassering av eierseksjoner og fordeling av sameiebrøk.
 • Du får et matrikkelbrev.

Ved fordeling av uteareal, får du i tillegg

 • eksklusiv bruksrett til utearealet på din del av eiendommen.
 • koordinatbestemte bruksrettsgrenser.
 • satt ned offentlige grensemerker, hvis dette er mulig og ønskelig. 

Krav til søker

Begjæringsskjemaet må være signert av eier (hjemmelshaver). 

Hva koster det?

Seksjonering og tinglysing koster 3672 kroner. Ved behov for befaring vil prisen øke til 5770 kroner.

Matrikkelbrev koster fra 175 til 350 kroner per stykk.

Ved fordeling av uteareal kommer oppmåling i tillegg.

 

Priseksempler for seksjonering med uteareal.

Se priser for oppmåling i gebyrregulativet.

Slik søker du

1. Fyll ut begjæringsskjema 

Her finner du skjema og   regelverk for reseksjonering. Se også veiledning til utfylling av skjema.

Er det flere enn 10 hjemmelshavere, legges  dette skjemaet med i tillegg.
Dersom søknaden gjelder flere enn 60 seksjoner legges dette skjemaet ved.

 

2. Vedlegg til begjæringsskjema

Plantegninger og situasjonsplan skal alltid legges ved begjæringsskjema. Når noen signerer begjæringsskjemaet på vegne av hjemmelshaver vil det være behov for en fullmakt, eller hvis det er pant på eiendommen kan det være behov for et samtykke.

Husk å legge ved kontaktinformasjon (navn, telefonnummer, e-post og adresse). 

Kommunen måler opp og holder oppmålingsforretning når uteareal skal fordeles eksklusivt til den enkelte seksjon som tilleggsdeler.

Hvis dere er flere hjemmelshavere til en eiendom før seksjonering, og dere ønsker å fordele seksjonene mellom dere, kan fordelingen føres opp i punkt 4 i begjæringsskjemaet.

3. Lever begjæringsskjema med vedlegg

Lever søknaden med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte. Den kan ikke leveres digitalt, da vi må ha originale signaturer.  

 • Postadresse:  Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes
 • Besøksadresse:  Jærveien 33, 4319 Sandnes

Hva skjer videre?

Begjæringen behandles normalt innen 8 uker, men ved stor saksmengde må du regne med økt saksbehandlingstid.  

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
 • telefon: 51 33 60 00 
 • Epost

Sandnes kommune, Geodata,

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Jærveien 33, 4319 Sandnes,
 • telefon 959 89 568 ,
 • epost

 

 

Publisert: 30.11.2016 14:31
Sist endret: 30.11.2016 14:36