Klarlegging av eiendomsgrenser

Innhold

Klarlegging av eiendomsgrenser

Grensepåvisning er en klarlegging av eiendommens allerede eksisterende grenser. Grensene blir ikke endret.

Hva får du?

Du får oppmålt og merket eiendomsgrensen din med offentlige grensemerker der det er mulig. 

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver). 

Hva koster det? 

Prisen er avhengig av hvor mange grensepunkt som ønskes påvist, og om grensene for eiendommen allerede er oppmålt og koordinatfastsatt. 

Hvis grensene tidligere er bestemt (vises som heltrukken linje i kommunens kart), koster det  5 600 kroner per eiendom for de to første punktene, deretter 400 kroner per grensepunkt. 

Hvis grensene ikke tidligere er bestemt (vises som stiplet linje i kommunens kart), koster det  8 700 kroner per eiendom for de to første punktene, deretter  1 900 kroner per grensepunkt.

Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

Se også prisliste seksjonering, deling og oppmåling

Slik søker du 

Fyll ut søknadsskjema

Merk tydelig på et kartvedlegg hva som ønskes klarlagt.

Lever søknaden til oss per e-post, post eller ved oppmøte.

Hva skjer videre?

Hvis grensene tidligere er bestemt, er saken normalt ferdigbehandlet innen 2 til 8 uker. Er grensene ikke bestemt tidligere, er saken normalt ferdigbehandlet innen 6 til 16 uker.

Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.  

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
  • telefon: 51 33 60 00 
  • Epost

Sandnes kommune, Geodata,

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
  • telefon 959 89 568
  • epost

 

 

 

Publisert: 30.11.2016 14:42
Sist endret: 12.06.2019 09:40