Klarlegging av eiendomsgrenser

Innhold

Klarlegging av eiendomsgrenser

Grensepåvisning er en klarlegging av eiendommens allerede eksisterende grenser. Grensene blir ikke endret.

Hva får du?

Du får oppmålt og merket eiendomsgrensen din med offentlige grensemerker der det er mulig. 

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver). 

Hva koster det? 

Prisen er avhengig av hvor mange grensepunkt som ønskes påvist, og om grensene for eiendommen allerede er oppmålt og koordinatfastsatt. 

Hvis grensene tidligere er bestemt (vises som heltrukken linje i kommunens kart), koster det  6 850 kroner per eiendom for de to første punktene, deretter 600 kroner per grensepunkt. Prisen gjelder også for klarlegging av rettigheter. 

Hvis grensene ikke tidligere er bestemt (vises som stiplet linje i kommunens kart), koster det  10 600 kroner per eiendom for de to første punktene, deretter  2 350 kroner per grensepunkt. 

Se også prisliste seksjonering, deling og oppmåling

Slik søker du 

Fyll ut søknadsskjema

Merk tydelig på et kartvedlegg hva som ønskes klarlagt.

Lever søknaden til oss per e-post, post eller ved oppmøte. 

 • Epost:  postmottak@sandnes.kommune.no
 • Postadresse:  Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes
 • Besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • Besøksadresse Forsand: Fossanvegen 380, 4110 Forsand

Hva skjer videre?

Hvis grensene tidligere er bestemt, er saken normalt ferdigbehandlet innen 2 til 8 uker. Er grensene ikke bestemt tidligere, er saken normalt ferdigbehandlet innen 6 til 16 uker.

Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.  

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
 • besøksadresse Forsand: Fossanvegen 380, 4110 Forsand
 • telefon: 51 33 60 00 
 • Epost

Sandnes kommune - Kart, oppmåling og analyse

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
 • besøksadresse Forsand: Fossanvegen 380, 4110 Forsand
 • telefon 959 89 568
 • epost

 

 

 

Publisert: 30.11.2016 14:42
Sist endret: 15.02.2021 13:39