Justering av eiendomsgrenser

Innhold

Justering av eiendomsgrenser

For å gjøre eiendomsgrensene mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene

Hva får du?

Vi foretar enten grensejustering (mindre endringer) eller arealoverføring (ved større endringer). Les mer om "Arealoverføring og grensejustering" på kartverket.no her.

Du får oppmålt og merket eiendomsgrensen din med offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.

Krav til søker

Grensejustering

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver for den avgivende eiendom). Kart som viser ønsket justering og størrelse på arealer må sendes inn sammen med søknaden.

Du må inngå skriftlig avtale med eierne av de involverte eiendommer (kan ordnes i en oppmålingsforretning). 

Arealoverføring

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver for den avgivende eiendom). Kart som viser ønsket justering og størrelse på arealer må sendes inn sammen med søknaden.

Du må få samtykke fra eierne av eiendommene som er involvert.

Erklæring om arealoverføring må fylles ut.

Eventuelle pantefrafall, urådigheter og rettigheter må ordnes opp i.

Er det nødvendig med konsesjon må dere selv søke om dette og levere godkjent konsesjon til saksbehandler på Kart, oppmåling og analyse før arealoverføringen kan tinglyses. 

Hva koster det?

Grensejustering 

 • Grensejustering for grunneiendom, festegrunn og jordsameie koster 9 150 kroner. 
 • Grensejustering for anleggseiendom koster 12 100 kroner.  

Arealoverføring

 • Søknadsbehandling for arealoverføring i samsvar med plan, koster 4 200 kroner. 
 • Gebyr for eventuell regulering eller endring av plan vil kunne variere ut ifra omfang. Ta kontakt med Servicekontoret for nærmere informasjon.
 • Arealoverføring for grunneiendom, festegrunn og jordsameie opptil 500 m² koster
  20 450 kroner. For hver påbegynte 1000 m² øker gebyret med 2 000 kroner.
 • Arealoverføring for anleggseiendommer opptil 1000 m² koster 25 600 kroner. For hver påbegynte 500 m² øker gebyret med 3 900 kroner.
 • Eventuell dokumentavgift kommer i tillegg (2,5 % av verdien av arealet som overføres).
 • Her kan du se priseksempel for arealoverføring

Tinglysing ved innsending koster 585 kroner per dokument. Elektronisk tinglysing koster 540 kroner per dokument.

Slik søker du

Grensejustering

Fyll ut søknadsskjemaet og send dette til kommunen. 

Vedlegg: 

Arealoverføring

Fyll ut søknadsskjemaet og send dette til kommunen. 

Vedlegg: 

Andre aktuelle dokumenter

Hva skjer videre?

Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker.

Dersom søknaden blir godkjent, starter saksbehandling og oppmåling. Saken er normalt gjennomført innen 19 uker fra tillatelsen er gitt

Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
 • besøksadresse Forsand: Fossanvegen 380, 4110 Forsand
 • telefon: 51 33 60 00 
 • Epost

Sandnes kommune - Kart, oppmåling og analyse

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
 • besøksadresse Forsand: Fossanvegen 380, 4110 Forsand
 • telefon 959 89 568
 • epost

 

 

Publisert: 30.11.2016 14:46
Sist endret: 25.01.2021 11:58