Eiendomsregisteret

Innhold

Eiendomsregisteret

Norges offisielle register for eiendommer, bygninger og adresser kalles Matrikkelen. Det er et av de tre basisregistrene, sammen med Folkeregisteret og Enhetsregisteret.

Hva slags opplysninger ligger i Matrikkelen?

 • Eiendom: Gårds- og bruksnummer, areal, eiendomsgrenser med mer. 
 • Bygning: Bygningstype, antall etasjer, areal per etasje, antall bruksenheter (boenhet), areal per bruksenhet, antall rom per bruksenhet med mer. Matrikkelen bruker bruksenhet som begrep for boenhet. Denne videoen fra Kartverket forteller om bruksenhetsnummer.
 • Adresse: Adresse bestående av gatenavn, adressenummer og eventuelt tilhørende bokstav, samt informasjon om hvilke kretser (skolekrets, valgkrets, bydel etc.) adressen faller innunder.

Hvordan kan jeg se hva som er registrert om eiendommen min?

Opplysninger fra matrikkelen kan du finne på www.seeiendom.no/. Ikke alle opplysningene i matrikkelen er offentlig tilgjengelige. Dersom du eier en eiendom kan du kreve innsyn i alle opplysninger som er registrert om din eiendom.

En del informasjon i kommunens registre er forbeholdt kun eier av en eiendom, mens annen informasjon er offentlig tilgjengelig. Mer om dette finnes på Kartverkets sider om eiendomsopplysninger

Hva gjør du hvis opplysningene i Matrikkelen er feil?

 I følge matrikkelloven § 26 kan du som eier kreve retting av opplysninger i Matrikkelen. Send søknad om krav om retting av opplysningene i matrikkelen til Sandnes kommune, Geodata. Søknaden må kunne dokumentere at opplysningene som ligger i matrikkelen er feil

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
 • besøksadresse Forsand: Fossanvegen 380, 4110 Forsand
 • telefon: 51 33 60 00 
 • Epost

Sandnes kommune - Kart, oppmåling og analyse

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes.
 • besøksadresse Forsand: Fossanvegen 380, 4110 Forsand
 • telefon 959 89 568
 • epost

 

 

Publisert: 09.12.2016 10:58
Sist endret: 06.03.2017 11:28