Kart for Sandnes kommune

Innhold

Kart for Sandnes kommune

Her kan du  se på kart fra Sandnes kommune

Kommunekart for Sandnes

I dette kartet finner du:

 • Søk på adresser og eiendommer
 • Grunnkart og flyfoto
 • Reguleringsplaner og gjeldende kommuneplan (2019-2035)
 • Link til arealplaner.no (planregister)
 • Kulturminner
 • Turstier
 • Tjenester
 • Gravemeldinger

Eiendomsgrenser og nye byggetiltak ajourføres daglig. Andre karttema oppdateres jevnlig via flyfotografering, innmåling eller annen dokumentasjon.

Her kan du åpne Kommunekart for Sandnes.   

 

Kjøp av kartdata / e-torg

Ønsker du å kjøpe digitale kart, 3d-modeller, eiendomsopplysninger eller andre produkter for bruk i prosjektering eller omsetting av eiendom, kan du gjøre dette via flere leverandører. Se nærmere hvilke produkter og priser de enkelte tilbyr i de respektive portaler.

E-Torget - digitale kart, 3d-modeller, nabovarsel og eiendomsopplysninger.
Infoland - digitale kart, nabovarsel og eiendomsopplysninger.
E-Plassen - eiendomsopplysninger og nabovarsel.

 

Sandnes i 3D

Her finner du en såkalt "digital tvilling" av kommunen. Alle bygninger er visualisert i 3D og lagt oppå en terrengmodell drapert med flyfoto. Modeller av nye byggeprosjekter legges inn her fortløpende. Verktøy i visningen kan også brukes til å gjøre målinger og å se sol/skyggevirkninger.

Her kan du åpne Sandnes i 3D.

 

Meld fra

På Meld fra kan du registrere din melding til kommunen om vann, avløp, renovasjon, vei, park, miljø/forurensning og idrett. Her finner du mer informasjon om Meld fra.

 

Kulturminneregisteret i Sandnes

På nettsiden "Kulturminneregister- oversikt over kulturminner" finner du en database med et digitalt kart over kjente, verneverdige kulturminner og kulturmiljøer fra nyere tid i Sandnes.

nb! Løsningen er ikke tilgjengelig 20-21.januar pga. oppgradering av programvare. 

Boligstatistikk for Sandnes kommune

Boligstatistikk kartet viser antall boenheter med vedtak igangsettelsetillatelse og brukstillatelse pr år siden 2010, sum boenheter for hele kommunen og oversikt prosentvis over fordeling av boligtyper. Boligstatistikkdata er uttak fra matrikkelen og blir oppdatert nattlig.

Boligstatistikk kartet viser:

 • Boenheter med brukstillatelse
 • Boenheter med igangsettelsetillatelse
 • Sum boenheter i kommunen
 • Boenheter fordelt på boligtype, dagen situasjon.

Hvordan bruke boligstatistikken:

 1. Kartet boligstatistikk åpnes (Sandnes kommune inndelt i bydeler). Informasjonen i bildet gjelder for hele kommunen.
 2. Det er mulig å se statistikkdata pr.valgkrets (tidligere bydeler) ved å velge valgkrets fra lsite i kartet.
 3. For å endre valg, trykk innenfor en annen bydel eller velg kryss i øvre venstre hjørne i kartbilde.

Trykk her for boligstatistikk kartet

nb! Løsningen er ikke tilgjengelig 20-21.januar pga. oppgradering av programvare.

Kommuneplan for Sandnes 2019-2035- kart

 

Situasjonskart skal brukes når du søker om byggetillatelse. Det fungerer som grunnlag for inntegning av tiltaket og gir også informasjon om forhold som kan ha betydning for godkjenning og gjennomføring av bygging.

Situasjonskart kan bestilles via vårt eTorg. Dette er en betalingsløsning.
Vi tilbyr to alternativ av situasjonskart:

Kart for mindre tiltak - brukes ved søknad om mindre tiltak som bygging av garasjer < 50 m2, levegger, hagestuer og liknende hvor du kan søke uten hjelp fra profesjonelle.

Situasjonskartpakke - skal brukes av profesjonelle ( og eventuelt selvbyggere av egen bolig). Denne inneholder mer utfyllende dokumentasjon og analyser som er nødvendig ved større tiltak.

Du mottar disse dokumentene (som pdf-filer):

 • Situasjonskart med ledningsnett (vann/avløp)
 • Reguleringskart og reguleringsbestemmelser
 • Kommuneplankart og bestemmelser
 • Diverse planer (under/over grunnen, igangsatte planer og kommunedelplaner)
 • Spesielle hensyn - kulturminner med mer
 • Informasjonsskriv om vann/avløp og om hvordan du bruker situasjonskartet.

 Gå til Sandnes kommunes e-Torg for å bestille situasjonskartene.

Mer informasjon finner du på nettsidene til byggesak.

Planinnsyn

Her kan du åpne planregisteret til Sandnes kommune arealplaner.no

I planregisteret vil du finne informasjon om:

 • Planid
 • Plannavn
 • Ikrafttredelsesdato
 • Gjeldende bestemmelser
 • Plandokumenter
 • Planbehandling (endring mm)
 • Dispensasjoner
 • Planforhold
 • Med mer

Det er også et kartvindu hvor planen blir opptegnet.

Temakart

 Her kan du laste ned ulike temakart i pdf-format.

Turløyper og kart

På nettsiden "Turmuligheter" finner du flere turforslag, tilrettelagte turer i bydelene, bydelskart, nærturer, De 7 Ulveungane, Planetstien og ferdselsregler.

Kart over sykkelruter

Kart over sykkelruter i Sandnes finner du her

Sykkelrutene i Sandnes er delt i tre kategorier:

 • Hovedsykkelruter: Binder sammen viktige målpunkter i regionen.
 • Bydelsruter: Binder sammen bydelene lokalt.
 • Grønn rute: Rekreasjon i naturomgivelser. Grønn rute er også familievennlige sykkelruter.
Les mer om de grønne rutene i Sandnes her

Grønn rute vil si at en stor del av ruten går på bilfri turvei i grønne omgivelser på gang- sykkelvei. De egner seg godt til familieturer, koseturer og mosjonsturer. Du finner grønn rute i sykkelkartet over. Husk at det er viktig at syklende og gående viser hensyn til hverandre.

 

Beskrivelse grønn rute Sentrumsruta

Starten på turen er ved Kulturhuset, følger Elvegaten sørover gjennom 3 rundkjøringer før en trør inn i Skeianegaten under togsporene og videre gjennom Sandvedparken til Ganddal. Så går turen rundt Stokkelandsvatnet, med vakker natur på alle kanter. Videre på grusvei gjennom Kongestien bort til Hoveveien. Ruten krysser så motorveien på egen sykkel- og gangsti bro og videre bort til Ålgårdsveien. Ved Austrått skole følger du sykkelstien på sørsiden av skolen til Iglemyr skole, deretter ned gjennom Gravarslia via Havnegata tilbake til Kulturhuset. Lengde 15 kilometer.

 

Grønn rute Melsheiruta

Dette er en variert tur som starter i Sandnes sentrum like utenfor Politistasjonen på rød løper. En trør rød løper opp hele Austråttbakken, følger så sykkel- og gangstien langs Ålgårdsveien helt til Bråsteinsvatnet. Her er det gode bade og fiskemuligheter. Turen fortsetter over til Arboretet hvor det er fine turveier blant mer enn 1400 varianter av trær og busker. Løypen går videre til Sviland og opp Steinfjellet, en tøff kneik for de fleste, som tar deg over til Melsheiveien. Deretter blir det bakke nedover langs rulleskianlegget og helt ned til krysset ved Kleivane. Ta til høyre i krysset, deretter opp bakken til Skaarlia og nedover til Iglemyr skole. Derfra tar ruten deg ned gjennom Gravarslia via Havnegata tilbake til Kulturhuset og Rådhuset. Lengde 20 kilometer.

 

Grønn rute Malmheimsruta

Turen starter og ender ved Vitenfabrikken i Storgata. Trø sørover i Storgata, via Kjærlighetstien opp til Stangeland barnehage. Ruten tar deg så videre til Hans og Grete barnehage, over motorveien og så ut på landet. Ta gjerne en pust i bakken ved Folkvord Planter og følg Gamle Hoveveien helt ut til Malmheim. Ved fotballbanen og Grendehuset på Malmheim, må en ut i blandet trafikk og trø langs Heigreveien noen hundre meter for så å svinge til venstre inn på Leaveien. Her venter et langt strekk med flott landskap og utsikt helt til kystlinjen på en klar dag. Landlige omgivelser hele veien tilbake til Sandved og Sandneshallen. En velfortjent stopp ved dette flotte idrettsanlegget burde vurderes. Videre til skogen bak Skeiene Ungdomsskole, ned gjennom Lunden og tilbake til sentrum og Vitenfabrikken. Lengde 20 kilometer.

 

Grønn rute Hommersåkruta

Turen er variert og starter ved Stemmen i sentrum av Hommersåk. Turen går i retning Maudland skole gjennom parkområde og etablerte boligområder. Videre langs Frøylandsvatnet ned til Eskemyr og opp igjen til Riska Fotballstadion, for så å ta ned til Kyrkjevollen skole. Turen går så gjennom smale smaug og spennende passasjer i etablerte boligstrøk før en når frem til Hommersåk skole. Denne skolen er bydelens eldste, men med kanskje den mest spennende skolegården. Deretter ned til Stemmen igjen. Lengde 8 kilometer og går på både grus og asfalt.

 

Rodekart

Rodekart for opprinnelige 13 bydeler i tidligere Sandnes kommune. Kart for Forsand vil komme på sikt. Kartene kan brukes til innsamlinger, distribusjon, dugnader og lignende. Les mer og last ned kartene her.

Andre nyttige karttjenester

Her ligger linker til nyttige regionale og nasjonale karttjenester

Publisert: 06.12.2016 12:39
Sist endret: 27.09.2022 16:21