Sertifisering virksomheter i Sandnes kommune

Innhold

Sertifisering virksomheter i Sandnes kommune

Stiftelsen Miljøfyrtårn har i prinsippet delegert sertifiseringsmyndigheten til kommunene.  Kommunen har to sertifisører som kan sertifisere private virksomheter, fylkes kommunale og statlige institusjoner i Sandnes kommune

En virksomhet som vil bli Miljøfyrtårn samarbeider med en konsulent gjennom prosessen frem mot miljøsertifisering. Sammen med konsulenten gjennomfører bedriften en miljøanalyse og virksomheten iverksetter miljøtiltak innen disse miljøtemaene:

  • Energi
  • Avfall
  • Utslipp til luft og vann
  • Arbeidsmiljø
  • Organisering av miljøarbeidet internt

Kostnadene til konsulentbistand er variabel og avhenger bl.a. av driftens kompleksitet og hvilken konsulent virksomheten velger

Stiftelsen Miljøfyrtårns sider for veiledning, hjelp til selvhjelp og om hvorfor du bør bli et Miljøfyrtårn her.

 Sandnes kommune - sertifiseringsmyndighet

Stiftelsen Miljøfyrtårn har i prinsippet delegert sertifiseringsmyndigheten til kommunene. Det innebærer at det er den enkelte kommune som har myndighet til å sertifisere og deretter utstede sertifikater til andre kommuners enheter og til private virksomheter, etter de til en hver tid gjeldende retningslinjer.

Kommunene har også et ansvar for å følge opp de sertifiserte virksomhetene, og det skal utpekes en person som er ansvarlig miljøfyrtårnkoordinator i hver kommune. Dette ansvaret gjelder også for egne kommunale virksomheter eller andre virksomheter i kommunen, som av habilitetsgrunner er sertifisert av andre.

Les mer om kommumen som sertifiseringsmyndighet her

Sandnes kommune er en Miljøfyrtårn-kommune og har 2 sertifisører som sertifiserer i kommunen.

Før private eller offentlige virksomheter kan sertifiseres, må kommunen gå til anskaffelse av en lisens. Det forplikter de til å legge til rette for miljøfyrtårnsertifisering og oppfølging i sin kommune. En slik linsens gjør at kommunen får sertifiseringsmyndighet, både overfor offentlige og private virksomheter. Kommunen kan benytte godkjente sertifisører fra egen organisasjon eller fra andre virksomheter.  I dag har over 300 kommuner lisens.

Les mer om miljøfyrtårn kommune og kommunelisens her

 Oversikt over andre kommuner i nettverket

For å få tildelt sertifisør skal virksomhet eller konsulent i god tid før ønsket sertifiseringstidspunkt sende en e-post til sertifisører sandnes kommune. Sandnes kommune har sertifisører og har 2 sertifisører.

Enheter som er underliggende et hovedkontor sender henvendelse om sertifisør fortrinnsvis via hovedkontorkonsulenten i hovedkontor.

Når du har fått sertifisør ikke glem å gi sertifisøren tilgang til sertifiseringsrapporten i Miljøfyrtårnportalen

For å få tildelt sertifisør skal virksomhet eller konsulent i god tid før miljøfyrtårnsertifikatet går ut sende en e-post til serifisører i Sandnes kommune. Virksomheten har selv ansvar for å sørge for resertifisering innen tre år fra forrige sertifisering. For hovedkontor gjelder egne retningslinjer.

Før resertifisering skal virksomheten gjennomgå aktuell veileder før resertifisering. Alt arbeid skal være ferdig, og Miljøfyrtårnportalen skal være oppdatert senest to uker før sertifiseringsmøtet. Les mer om resertifisering hos Miljøfyrtårn her.

 Når du har fått sertifisør ikke glem å gi sertifisøren tilgang til sertifiseringsrapporten i Miljøfyrtårnportalen

Miljøfyrtårn koordinator i Sandnes kommune har koordineringsansvaret for Miljøfyrtårnsertifisering i kommunen, og står for den praktiske oppfølgingen av ordningen, med koordinering og utdeling av nye miljøplaketter og -diplom. Ordfører eller varaordfører deler ut Miljøfyrtårn-plaketten dersom virksomheten ønsker å markere sertifiseringen.

Det er en markering på våren og en på høsten på rådhuset. Husk å bestille Miljøfyrtårn-plakett hos Miljøfyrtårn først.

All annen bestilling av plakett og annet profileringsmateriell gjøres hos Stiftelsen Miljøfyrtårn her

Ta kontakt med Miljøfyrtårnansvarlig i Sandnes kommune hvis dere vil ha en markering og overrekkelse

  Kontakt med miljøfyrtårnansvarlig.

Hvis ikke mulighet for å delta på markering kan plakett hentes i 1 etasje, Sandnes rådhus, Rådhusgata 1, Sandnes. Signert diplom lastes opp på virksomhetens side i Miljøfyrtårnportalen under dokumenter.

Rapportering

Alle sertifiserte virksomheter skal levere rapport til Stiftelsen Miljøfyrtårn innen 1. april hvert år.

Kontaktpersoner(sertifisører) Sandnes kommune

Jan Inge Abrahamsen (miljøfyrtårn koordinator)

jan.inge.abrahamsen@sandnes.kommune.no

telefon: 51335654

Andres krogedahl

andres.krogedal@sandnes.kommune.no

telefon: 51 33 5419

 

Publisert: 25.02.2019 12:36
Sist endret: 25.03.2019 10:58