Sykkelbyen Sandnes

Innhold

Kart over sykkelruter

Kart over sykkelruter i Sandnes her

 

Vedlikehold av sykkelveier

Sandnes kommune har ansvar for gang- og sykkelveier langs fylkesvei (i endring) og kommunal vei, kommunale gater med fortau og / eller sykkelfelt, samt turveier.

Hvor ofte brøyter vi?

Om vinteren har Sandnes kommune som mål:
 • at hovedruter for sykkel skal være brøytet innen klokken 06.00
 • å starte brøyting når snø legger seg på asfalten. Vegbanen skal være tilnærmet bar innen to timer etter avsluttet snøfall. Vi kjører svart asfalt prinsippet.
 • å salte hovedrutene innen kl. 06.00 eller etter maksimalt to timer når veibanen er glatt.
Under ekstreme værforhold vil vi ikke greie å holde kravene, og ber om forståelse for det.

Hvor ofte koster og feier vi?

Om sommeren har for Sandnes kommune som mål:
 • Å feie hovedrutene to ganger hver måned, slik at gang- og sykkelveier holdes fri for jord, grus, glasskår, avfall, løvfall og lignende.
 • Vårfeiing etter vinteren innen 1. april, dersom frosten har gitt seg.

Hvem har ansvar for vedlikehold?

Sykkelveiene i Sandnes er fordelt mellom Sandnes kommune og Statens vegvesen.
Sandnes kommune har ansvar for
 • Gang- og sykkelveier langs fylkesvei (i endring) og kommunal vei
 • Kommunal gate med fortau og / eller sykkelfelt
 • Turveier
Feil og mangler meldes til Meld Fra her eller til servicekontoret på telefon 51 33 50 00
Statens vegvesen har ansvar for:
 • Gang- og sykkelveier langs riksveier og fylkesveier (endelig fordeling / oppdatering vår 2020).
Feil og mangler med gang- og sykkelveier langs riksvei og fylkesvei meldes til Vegmeldingssentralen på telefon 175

 

Lei en el-bysykkel

Du kan bruke el-bysyklene flere ladestasjoner som er plassert i sentrale deler av Sandnes.

Ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter har fri tilgang til Bysykkelen.

Mer informasjon finner du på bysykkelen.no.

Nye bysykler fra 3. februar

3. februar lanseres nye bysykler. Så lenge du har en gyldig billett i Kolumbus-billettappen eller du jobber i en HjemJobbHjem-bedrift, kan du hente ut en bysykkel fra en ladestasjon og bruke den uten ekstra kostnad i en time. Les mer om bruk av de nye bysyklene på kolumbus.no/sykkel her.

 

Pumptrack

En «pumptrack» er en liten bane for sparkesykkel, sykkel, rullebrett og rollerblades. Banen består av små bakker og krappe svinger, og kan brukes uavhengig av ferdighetsnivå.

Kommunen har mottatt et stipend på 300.000 kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank til innkjøp av en flyttbar «pumptrack» til barn og unge i kommunen. Den flyttbare banen vil bli omtrent 30x30 meter, og vil bestå av moduler. Modulene vil gjøre banen enkel å flytte til ulike bydelsområder til glede for flest mulig barn og unge. Modulene vil bli tatt i bruk våren 2020.

Sandnes kommune planlegger også å bygge to stasjonære «pumptracks». Den ene i Sandvedparken, og den andre ved Gamlaverket. I Sandvedparken vil pumptrack-banen stå klar i slutten av 2020, og banen ved Gamlaverket vil stå klar i løpet av 2021.

 

Meld fra om feil

Legg inn en ny observasjon på Meld Fra hvis du for eksempel opplever

 • hull i sykkelveien
 • glass i veien
 • manglende snømåking
 • dårlig asfalt
 • sjenerende vegetasjon i sykkelveien
 • søppel på sykkelveien

 

 

Sykkelparkeringsveileder

Last ned "Prinsipper og veiledning for planlegging av god sykkelparkering" her (PDF).

Bilde av sykkelstativ formet som Sykkelbyen Sandnes-logoen

 

Sosiale medier

Følg oss på:

 

Sikkerhet på sykkel

Husk at du som syklist alltid er den tapende part i kollisjon med en bil – selv om du følger regelverket! Oppmerksomhet og ansvarsfølelse er derfor viktige forutsetninger for å unngå å bli skadet i ulykker.

Det mest grunnleggende er at du sørger for å bli sett, og tar hensyn til andre trafikanter. Husk at overfor gående er syklisten den sterke part.

Når du sykler, er du kjørende. Som syklist har du derfor de samme plikter og rettigheter som bilister, og du må huske på å holde deg på høyre side av vegen – også der det er sykkelfelt.

Hold alltid et våkent øye med all annen trafikk. Vær spesielt oppmerksom på at du kan ligge i blindsonen (særlig for store kjøretøy som buss og vogntog) slik at de ikke ser deg.

Vær også oppmerksom på biler som kjører i samme retning som deg, og som vil svinge til høyre i kryss der du vil rett fram.

Vær obs på at mange ulykker også skjer uten at motorkjøretøyer er involvert. Løs grus i vegkanten eller litt for stor fart inn mot en undergang, kan medføre at du mister kontrollen. Vær våken og avpass farten etter forholdene.

De alvorligste skadene ved sykkelulykker er hodeskader. Selv med en fart på 20 km/t kan et slag mot hodet gi brudd på hjerneskallen og hjerneskade. En godt tilpasset hjelm vil derfor være med på å redusere skadeomfanget om ulykken skulle være ute.
Sykkelen er et fantastisk fremkomstmiddel, men krever vedlikehold for at den skal fungere. Det er spesielt viktig at bremsene sjekkes jevnlig. Det er også krav til lysutstyr og reflekser når sykkelen brukes i skumring og mørket. Jevnlig rengjøring og sjekk av skruer og mutrer gir en god kontroll av sykkelens tilstand. Er du selv usikker, kontakt en av sykkelforhandlerne og få hjelp og råd.

Smarte syklister:

 1. er synlige i trafikken
 2. gir tydelige tegn
 3. ser andre trafikanter i øynene
 4. lytter til trafikken, ikke musikken
 5. venter på grønt
 6. gir fotgjengerne førsterett på fortauet
 7. bruker lys i mørket
 8. bruker hjelm

 

Nyttige linker

 

Kontaktinformasjon

Kenneth Flesjå
Leder for sykkelsatsning i Sandnes kommune
Mobil: 902 64 877

 

Publisert: 25.03.2019 13:19
Sist endret: 05.02.2020 12:33