account_circle Min side
HjemVei og trafikkTrafikksikkerhetTrafikksikkerhetsplan 2024-2034

Trafikksikkerhetsplan 2024-2034

Forord

 Trafikk og trafikksikkerhet har blitt et mye omtalt begrep de siste årene. De aller fleste er trafikanter på daglig basis, enten de er bilister, fotgjengere, syklister eller busspassasjerer. Trafikksikkerhet er derfor noe som er vesentlig for alle. Med et systematisk og kontinuerlig arbeid på nasjonalt og lokalt nivå, er antall hardt skadde og drepte i trafikken blitt betydelig redusert de siste 50 årene.

I trafikksikkerhetsarbeidet er kommunene en sentral aktør da de blant annet er store arbeidsgivere og kjøpere av transporttjenester. I tillegg er de eiere av barnehager og skoler, som er viktige bidragsytere til et godt trafikksikkerhetsarbeid. Kommunen har også ansvar for fysiske trafikksikkerhetstiltak, drift og vedlikehold på det kommunale vegnettet. I henhold til folkehelseloven og plan- og bygningsloven har kommunen et generelt ansvar for å forebygge skader og ulykker lokalt. Kommuneplanen i Sandnes kommune viser kommunens langsiktige mål og strategier, bruk av areal og nye prosjekter.

Arbeidet med trafikksikkerhet bidrar direkte til oppnåelse av følgende mål i kommuneplanen:

  • Sandnes skal fortsette å være en attraktiv kommune 
  • Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler  

I henhold til dette er trafikksikkerhetsplanen et viktig bidrag. Et kontinuerlig samarbeid mellom fagfolk i ulike etater, folkevalgte, innbyggere, skoler og barnehager er avgjørende for at vi skal fortsette den positive trenden i ulykkesstatistikken. Trafikksikkerhetsplanen 2024-2034 vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i Sandnes kommune.

Planen i PDF

Her kan du laste ned "Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2024-2034".


Vedleggsliste

Sist oppdatert: 06.12.2022