account_circle Min side
HjemSosiale tjenesterBotilbudOmsorgsbolig for personer med funksjonsnedsettelser

Omsorgsbolig for personer med funksjonsnedsettelse

Hva er omsorgsbolig?

Omsorgsbolig er en tilrettelagt bolig som vil kunne bidra til økt trygghet, sosial kontakt med andre, bedret mestringsevne og livskvalitet.

Boligene er lettstelte leiligheter med livsløpsstandard, med romløsninger på et plan som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Noen boliger har fellesarealer i nær tilknytning. Boligen er tilknyttet en personalbase med døgnbemanning som gir helse- og omsorgstjenester etter individuell vurdering av behov.

Hvem kan få tilbud om omsorgsbolig?

Tilbudet er for personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av varig funksjonshemming eller psykisk utviklingshemming som ikke kan mestre å bo i egen leilighet.

Hva koster det?

Du betaler husleie som indeksreguleres årlig. I tillegg kommer utgifter til strøm og forsikring.
Det kan søke om bostøtte fra Husbanken. 

Serviceboliger: Det betales innskudd for enkelte serviceboliger tilknyttet Bate boligbyggelag.

I enkelte bofelleskap, bokollektiv og serviceleiligheter tilbys husholdningsartikler, vask av tøy og kjøp av mat som en deltjeneste.

Husleie og betalingsssatser blir årlig vedtatt av kommunestyret.

Satser som gjelder nye leietakere fra 1.1.2024:

Type pris i kroner
1 roms 6 096
2 roms under 50 kvm 7 502
2 roms over 50 kvm 7 919
3 roms under 65 kvm 9 378
3 roms over 65 kvm 9 847
4 roms under 100 kvm 12 712
4 roms over 100 kvm 13 338
5 roms 14 067
6 roms 14 796
TV 287
Internett 287

Søke om omsorgsbolig

 

 

Sist oppdatert: 03.01.2024