account_circle Min side
HjemSosiale tjenesterBotilbudOmsorgsbolig for eldre

Omsorgsbolig for eldre

Kommunen har ulike former for omsorgsboliger som er tilrettelagt for eldre. Omsorgsboligene kan bidra til økt trygghet, sosial kontakt med andre, bedret mestringsevne og livskvalitet.

Ulike tilrettelagte omsorgsboliger

Sandnes kommune leier ut servicebolig som er en lettstelt leilighet med livsløpsstandard. Boligen har stue, kjøkken, soverom og bad/toalett. Det er ikke felles oppholdsrom i tilknytting til serviceboliger, men de ligger ofte i nærheten av et bo- og aktivitetssenter. Det gis hjemmetjenester etter individuell vurdering av behov.

Målgruppen er eldre eller personer som på grunn av sin helse har behov for en lettstelt leilighet. Du må kunne nyttiggjøre deg av fasilitetene i leiligheten ved tildeling, og møblere boligen med egne møbler.

Søker må på søknadstidspunktet ha bodd og vært folkeregistrert i Sandnes kommune i minimum 1 år. I særskilte tilfeller kan det gis unntak fra kravet om botid. Slike særlige grunner kan være hensynet til tilknytning til Sandnes kommune. 

Hvor finnes det serviceboliger?

Det er serviceboliger i tilknytning til:

  • Lura bo- og aktivitetssenter
  • Austrått bo- og aktivitetssenter
  • Rovik bo- og aktivitetssenter
  • Trones bo- og eldresenter
  • Huset vårt
  • Forsandheimen

Bokollektiv: I et bokollektiv er det felles oppholdsrom og kjøkken. Den enkelte leilighet er på ca 30 m2. Det er knyttet fast bemanning til et bokollektiv. Bokollektiv er tilrettelagt for personer med demenssykdom.

Bofellesskap: Bofellesskapet er tilrettelagt for eldre helsesvake. I et bofellesskap er det felles oppholdsrom og kjøkken. Leilighetene er på ca 40-50 m2, og har stue, soverom, minikjøkken og bad/toalett. Det er knyttet fast bemanning til et bofellesskap.

Du kan abonnerer på alle måltider og vaskeritjenester.

Tilbudene er for personer som er helsesvake eller har en demensdiagnose og som har behov for å bo i en bolig med tilknyttet personell.  Det gis helse og omsorgstjenester etter individuell vurdering av behov.

 

Søke omsorgsbolig for eldre

 

Kontaktinformasjon

Samordningsenheten (Tildelingskontoret)

Postadresse: Sandnes kommune, Samordningsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Hoveveien 9, 4306 Sandnes

Epost: samordningsenheten@sandnes.kommune.no Ikke send sensitiv informasjon per epost. 

Telefon 948 18 535, alle hverdager kl. 08.00-15.30

Lovgrunnlag

Omsorgsbolig er ikke en lovpålagt tjeneste. Beboer i omsorgsbolig har på lik linje med andre hjemmeboende rett til å få tildelt hjemmetjenester etter behov på individuell basis. Slike tjenester vurderes ut fra helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

Sist oppdatert: 09.12.2022