account_circle Min side
HjemValg

Valg 2023

Kort fortalt

• I 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.
• Valgdagen er 11. september.
• Fristen for å levere listeforslag er 31. mars 2023 klokken 12.

Les om valget her. 

Ønsker du å bli valgmedarbeider?

Sandnes kommune søker valgmedarbeidere!

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 søker Sandnes kommune etter engasjerte personer som kan jobbe som valgmedarbeidere på valgdagen, mandag 11. september.

Valgmedarbeiderne må være over 18 år, beherske norsk skriftlig og muntlig, være nøyaktige, være vant til å bruke PC og kunne jobbe lang dag. Valglokalene har åpent klokken 9.00 - 21.00 og opptelling av stemmesedler starter umiddelbart etter at valglokalet er stengt. Det må også påregnes opplæring digitalt.

Valgmedarbeidere kan ikke stå på valgliste til kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget i 2023.

Arbeidet godtgjøres med kr 4000.

Søknad sendes via digital søknadsløsning Mobilise.

Søknadsfrist: 8. mai 2023

Listeforslag til ettersyn

Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn (Kommuneloven § 6-6 (1)).

Mottatte listeforslag:

Arbeiderpartiet

Folkets Parti

Fremskrittspartiet

Høyre

Industri- og Næringspartiet

Konservativt

Kristelig Folkeparti

Liberalistene

Miljøpartiet De Grønne

Partiet Sentrum

Pensjonistpartiet

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk venstreparti

Venstre

Listeforslag til valget i 2023

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars klokken 12.

Det er flere krav som må oppfylles for at et listeforslag kan godkjennes. Valgdirektoratet har derfor laget maler for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Les alt om listeforslagene på valg.no 

Elektronisk underskrift på listeforslag

Det er nå mulig å sende elektroniske listeforslag, les mer om hvordan dette gjøres: Opprette elektronisk listeforslag

Har du stemmerett?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023:

Ha fylt 18 år innen utgangen av 2023

Norsk statsborger
Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge​
Hvis du har bodd mer enn 10 år i utlandet, må du søke om å bli innført i manntallet igjen (dette må være gjort før valget)

Utenlandsk statsborger dersom du
Har vært innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen​
Er nordisk statsborger bosatt i Norge (registrert i folkeregisteret senest 30.06.). (Fra Sverige, Danmark, Finland og Island)

Hvordan stemmer du?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder. Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.

Hjelp til å stemme

Ta kontakt med en valgmedarbeider dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgmedarbeider eller en annen person som du selv peker ut.

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et stemmelokale, kan avgi forhåndsstemme hjemme. Da kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din.

Mer informasjon kommer.

Stemme i utlandet

Mer informasjon kommer.

Tidlig stemme

Mer informasjon kommer.

Står du i manntallet?

Alle velgere som har stemmerett og er bosatt i Norge står i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt i pr. 30. juni.

Har du flyttet etter denne datoen, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Har du ikke vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet.

Mer informasjon kommer

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør).

Valgstyret
Sandnes kommune
Postboks 583
4302 Sandnes

Kontaktinformasjon

Valgstyret
Sandnes kommune
Postboks 583
4302 Sandnes

Kontaktinformasjon til valgansvarlig:

Guro W. Løvli
Mobil 993 68 122
E-post: guro.lovli@sandnes.kommune.no 

Anita Løland
Mobil 958 99 705
E-post: anita.loland@sandnes.kommune.no 

Lenker

Valgdirektoratet

Sist oppdatert: 29.03.2023