account_circle Min side
HjemReglementReglement for fastsettelse av arbeidsområde for meklingsutvalg (ad hoc)

Reglement for fastsettelse av arbeidsområde for meklingsutvalg (ad hoc)

Vedtatt av Sandnes kommunestyre 21.10.2019 i medhold av kommunelovens § 5-7.

I tillegg til bestemmelsene i kommuneloven, fellesreglementet for formannskap, utvalgene og nemndene og Sandnes kommunes alminnelige delegasjonsreglement gjelder følgende bestemmelser:

§ 1. Arbeidsområdet.

I de saker som gjelder godkjenning av kommuneplan og reguleringsplan og det foreligger innsigelser fra innsigelsesmyndighetene og fylkesmannen innkaller partene til megling, skal Sandnes kommune være representert av meklingsutvalget.

§ 2. Sammensetning.

Meklingsutvalget skal bestå av ordfører som fast medlem og utvalgets leder. Videre velger formannskapet i den enkelte sak tre representanter som tiltrer utvalget.

Kommunedirektøren bistår utvalget.

Sist oppdatert: 19.01.2023