logo

Kulturminner

Kulturminneregisteret er kartbasert database over kjente, verneverdige kulturminner og kulturmiljøer fra nyere historie i Sandnes. Du kan søke direkte i kartet ved å zoome inn og klikke på enkeltpunkt – eller du kan søke på adresse. Du kan også slå av og på ulike kartlag for å få fram ulike tema. 

Trenger du hjelp til å bruke en kartbasert database, så finner du en mer detaljert veiledning her.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Det er viktig for oss å få innspill om du finner feil eller mangler i kunnskapsgrunnlag eller kulturminneregister.

Det sitter mye lokalhistorisk kunnskap i hodene på folk, som kan bidra til ytterligere kunnskap. Takk for at du engasjerer deg!

Kontakt oss arrow_forward