account_circle Min side
HjemVil gjøre Nord-Jæren til landets mest attraktive bo- og arbeidsmarkedsregion

Vil gjøre Nord-Jæren til landets mest attraktive bo- og arbeidsmarkedsregion

Ordførerne og kommunedirektørene i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg inviterer til felles formannskapsmøte for storbyregionen 30. januar 2024 i Sandnes rådhus.

Målet med møtet er å få til et enda bedre samarbeid mellom de fire kommunene, for å styrke attraktiviteten som det tredje største storbyområdet i Norge.

– Målet vårt er at Nord-Jæren skal bli landets mest attraktive bo- og arbeidsmarkedsregion. Skal vi få til det, må vi jobbe sammen innenfor en rekke områder, sier ordfører i Sandnes, Kenny Rettore.

Dato: Tirsdag 30. januar 2024
Tid: 14.30 – 16.00
Sted: Sandnes rådhus - kommunestyresalen, 2. etasje

Agenda

14.30 - 14.35:   
Velkommen v/ Kenny Rettore, ordfører i Sandnes  

14.35 - 15.00:     
Evaluering av prosjektbasert næringssamarbeid Stavanger, Sola og Sandnes v/næringssjefene  

15.00 - 15.30:     
Hvorfor og hvordan tenke regionalt samarbeid på Nord-Jæren
fortsettelsen v/ ordførerne i Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola  

15.30 - 16.00:   
Veien videre. Diskusjon og innspill v/alle

Kort bakgrunn

1. januar 2021 startet storbyregionen (Stavanger, Sandnes og Sola) et prosjektsamarbeid for å samordne den regionale næringsutviklingen. Den nye organiseringen ble vedtatt i 2020 i etterkant av avviklingen av Greater Stavanger.

Kommunene i storbyregionen forpliktet seg til å stille med kompetanse, kapasitet og finansiering til felles prosjekter, gjennom sine årlige budsjettvedtak. Samarbeidet skulle være en pilotfase på to år, men pga. koronapandemien ble avtalen forlenget i ett år til ut 2023.

Som avtalt er samarbeidet evaluert. Evalueringen og forslag til framtidens samarbeidsmodell skal legges fram til politisk behandling i 2024.

 

Kontaktperson for media:

Ordfører i Sandnes, Kenny Rettore: 901 99 260 

 

Sist oppdatert: 25.01.2024