account_circle Min side
HjemVeiarbeidet i Hoveveien går raskere enn planlagt

Veiarbeidet i Hoveveien går raskere enn planlagt

Veiarbeidet i Hoveveien er komplisert og tidkrevende. Sandnes kommune gjør alt for å ferdigstille arbeidet så snart det lar seg gjøre.

Det eksisterende ledningsnettet i Hoveveien er gammelt og i dårlig forfatning. Veiarbeidet som gjøres der er et viktig klimatiltak for å kunne ta imot større nedbørsmengder i fremtiden, og for å separere kloakk og rent vann.  
- Vi er klar over at veistengningen kan oppleves som belastende, og gjør derfor alt vi kan for å komme raskere i mål, sier Ove Byberg, avdelingsleder for Vann, avløp og renovasjon i Sandnes kommune.   

- Det er svært dype grøfter, ned mot 5,5 meter. Det er sjelden vi legger avløpinfrastruktur så dypt. Dette gjør at det tar ekstra lang tid å grave og transportere masse, i tillegg til at vann- og avløpsinfrastrukturen må fungere til enhver tid, sier Byberg.  


Åpner krysset mellom Hoveveien og Brugata

Selv om dette er et komplisert prosjekt gjør kommunen en stor innsats for å bli ferdig med gravearbeidet så snart som mulig. Åpning av veikrysset mellom Hoveveien og Brugata var opprinnelig forventet å være ferdig i slutten av 2023, men åpner allerede 1. september. 

Det mest omfattende arbeidet i Hoveveien med tanke på trafikkbildet er stengningen av dette krysset. Derfor ble det sørget for at arbeidet i hovedsak kunne gjennomføres i sommermånedene slik at det fikk minst mulig konsekvenser for trafikkavviklingen. 

Åpning av veikrysset vil gi en bedre fremkommelighet i sentrum og avlaste Oalsgata og Høylandsgata. I tillegg vil det være enklere for store kjøretøy å krysse jernbanen ved å benytte Brugata. 

Arbeid som gjenstår
Det gjenstår fortsatt en del veiarbeid i området, og Hoveveien vil fremdeles være stengt for gjennomkjøring sør for Brugata i noen måneder til. Se skisse under for mer informasjon. 

 Kart Hoveveien.png

- Slik som det ser ut per i dag så blir Hoveveien igjen åpnet for gjennomkjøring våren 2024. Fremdriften er væravhenging. Skulle det komme store nedbørsmengder og/eller en kald vinter med mye snø, så kan åpning av veien forskyves, forklarer Byberg.

Her finner du info om veiarbeid i Sandnes sentrum.

Sist oppdatert: 30.08.2023