account_circle Min side
HjemValg av meddommere til offentlig ettersyn

Valg av meddommere til offentlig ettersyn

Sandnes kommune legger ut en oversikt over meddommere for perioden 2025-2028 til offentlig ettersyn.

Kommunestyret i Sandnes oppnevner meddommere til:

Valget avgjøres av kommunestyret etter forslag fra valgutvalget. Valgutvalget behandlet saken i møte 6. mai 2024 og forslaget derfra legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager (6.– 20. mai) jf domstolloven §68.

De som er foreslått har selv søkt på vervet.  

Har du merknader eller innvendinger til forslaget må dette sendes til politisk.sekretariat@sandnes.kommune.no innen 19. mai 2024.  

Du finner informasjon om meddommere på nettsiden Norges Domstoler

Sist oppdatert: 06.05.2024