account_circle Min side
HjemTverrforbindelsen

Tverrforbindelsen

Sandnes kommune samarbeider med Rogaland fylkeskommune for å grovsile alternativene som har kommet inn i forbindelse med høringen om tverrforbindelsen.

Tverrforbindelsen er veistrekningen mellom Vagle/Foss Eikeland og ny E39. Strekningen det nå jobbes med er del to av den allerede bygde forbindelsen som går fra godsterminalen på Ganddal til Foss Eikeland.

Arbeidet utføres av Rogaland fylkeskommune og Sandnes kommune, og finansieres av Bymiljøpakken for Nord-Jæren. 

Det har vært stor oppmerksomhet rundt prosjektet. Vi fikk inn rundt 120 innspill under høringen, og i tillegg er det kommet frem flere alternative traseer.

Her finner du prosjektsiden som gir deg en god oversikt over prosjektet.

Sandnes kommune vurderer nå, sammen med Rogaland fylkeskommune de ulike alternativene som har kommet inn sammen med de som ble varslet ved oppstart. I tillegg ble det vedtatt at «alternativ trasé… mottatt etter fristen følger saken og innarbeides på vanlig måte blant høringsinnspillene». 

Når strekningen er ferdig utbygd vil den bidra til forutsigbar reisetid og kortere kjørevei for næringstrafikken som skal fra Ganddal godsterminal og sørover til E39. Næringstrafikken vil dermed overføres fra lokalveier til det overordnede veinettet, og dermed avlaste Ganddal bydel, Orstad, Kverneland og Figgjo for gjennomgangstrafikk. 

 

Kontaktperson for media

Senioringeniør i Sandnes, Håkon Auglend: 481 47 671

 

Sist oppdatert: 09.02.2024