account_circle Min side
HjemTilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Sandnes - IMDi midler 2023

Frivillige organisasjoner med adresse i Sandnes, og som er registrert i Frivilligregisteret i Brønnøysund, kan nå søke tilskudd til integreringstiltak i 2023. Søknadsfrist er 1. mars.

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Ordningen består av prosjektstøtte og driftstøtte og har tre viktige delmål som skal bidra til å:

  • Del A: stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
  • Del B: gi økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid, utdanning eller frivillighet blant innvandrere.
  • Del C: forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

For mer informasjon og retningslinjer.

Prosjekter av nasjonal karakter skal søke direkte til IMDi sentralt: https://www.imdi.no/tilskudd/

/Kulturavdelingen

Sist oppdatert: 10.02.2023