account_circle Min side
HjemSøk om tilskudd til foreninger, lag og institusjoner

Søk om tilskudd fra områdeutvalgene

Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å bidra positivt til sitt nærområde, kan søke områdeutvalgene om tilskudd. Søknadsfristen er 1.  april 2023.