account_circle Min side
HjemSøk om støtte til å ruste opp lekeplassen

Søk om støtte til å ruste opp lekeplassen

Støtteordning i Sandnes kommune lar velforeningen din søke om opptil 35.000 kroner i støtte til vedlikehold og opprustning av felles private lekeplasser.

I handlings- og økonomiplanen 2022-2025 er det satt av 500.000 kroner årlig til vedlikehold og opprustning av felles private lekeplasser. Disse midlene skal fordeles gjennom den nye tilskuddsordningen.

Det er mulig å søke på inntil 50 prosent av kostnadene eller 35.000 kroner i tilskudd per lekeplass. Tilskuddsordningen vil ikke kunne dekke det totale behovet på felles private lekeplasser.

Søk om støtte

Sist oppdatert: 01.02.2023