account_circle Min side
HjemSandnes er en attraktiv kommune for næringslivet

Sandnes er en attraktiv kommune for næringlivet

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) rangerer hvert år landets kommuner etter hvor attraktive de er for næringslivet. Sandnes kommune befester sin posisjon på topp 10.

Stanley og NHO.jpg

I år kommer Sandnes kommune totalt på en åttende plass, det er én plass bedre enn i fjor. Plasseringen på topp 10 er en posisjon vi har holdt i en årrekke og det henger sammen med at vi er i en region som skårer bra, og at vi har felles bo- og arbeidsmarked.  

“Det er positivt at trenden går opp på næringslivsvariasjon, for meg er det et signal om utvikling. Befolkningsveksten bidrar også til positiv utvikling, i forhold til behov for kompetanse, boetablering og næringsetablering. Flere folk gir høyrere aktivitet”, sier ordfører Stanley Wirak.  

“Jeg synes også det er positivt med utvikling i antall personer som har fagprøve – det er gull verdt for næringslivet”, sier Wirak.  

NHOs Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner og fylker. Kommune-NM dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommune-NM er utelukkende basert på kvantitative data, hentet fra offisielle statistikker.  

Her finner du flere resultater fra årets kommune-NM.

Sist oppdatert: 29.08.2023