account_circle Min side
HjemSandes kommune tilbyr støtte til kjøp av elsykkel

Sandnes kommune tilbyr støtte til kjøp av elsykkel

Alle innbyggere i Sandnes kommune får nå mulighet til å søke om 5000 kroner i støtte til kjøp av elsykkel.

Sandnes er en sykkelby og mange av oss har vokst opp med sykkel lett tilgjengelig. Nå er det elsykkel mange ønsker seg, og de har ofte en høyere prislapp enn vanlige sykler.

- I samarbeid med Kolumbus har vi gleden av å tilby støtte for kjøp av elsykkel til våre innbyggere. Vi håper dette kan senke terskelen nok til at flere får muligheten til å kjøpe, sier Kenny Rettore, ordfører i Sandnes kommune.

Målet med støtteordningen er å bidra i til å inkludere fysisk aktivitet i hverdagen, og å redusere antall biler på veiene. På denne måten legger vi til rette for at flere velger el-sykkel som transportmiddel.

Du trenger ikke å kjøpe sykkelen før til våren, men du må fylle ut søknadsskjemaet om støtte innen onsdag 13. desember 2023.

Dersom det er flere enn 600 innbyggere som søker, foretar vi loddtrekning. Vi varsler de heldige som får støtte før jul. Fristen for innsendelse av kvittering etter kjøp er 31. mars 2024. Det får du eventuelt mer informasjon om i svarbrevet.  

Forutsetninger:

  • Støtten er på 5000 kroner per sykkel
  • Det gis støtte til én sykkel per husstand
  • Søker må være bosatt i Sandnes kommune
  • Du må være over 18 år for å søke
  • Du må beholde elsykkelen i minst tre år
  • Ordningen gjelder ikke kjøp av sparkesykkel, pedal-scooter eller elmoped
  • Du kan ikke få støtte til elsykkel som er kjøpt før 27. november 2023.

Du kan kjøpe ny eller brukt sykkel, men el-sykkelen må være kjøpt hos en forhandler, ikke hos privatperson. Husk å ta vare på kvitteringen, som må vise navn på kjøper, at det er en elsykkel som er kjøpt og prisen på el-sykkelen. 

De som mottar støtte, forplikter seg til å svare på tre korte spørreundersøkelser fra Kolumbus.  

Slik er søknadsprosessen:

1.   Søknadsfrist er onsdag 13. desember 2023. Vi går deretter gjennom søknadene, og gjennomfører loddtrekning dersom vi får flere søknader enn det vi har midler til. 

2.   Innen 24. desember 2023 sender vi ut et svarbrev til alle som har søkt. I svarbrevet får du vite om du er blant de heldige som får støtte eller ikke. 

3.   De som får støtte, får tilsendt et utbetalingsskjema sammen med svarbrevet. Du må fylle ut utbetalingsskjemaet for å få støtten utbetalt. 

 

 

Sist oppdatert: 27.11.2023