account_circle Min side
HjemRevidering av tilskudd til kulturformål

Revidering av tilskudd til kulturformål

Lag, foreninger og andre inviteres til å gi innspill til revidering av tilskudd til kulturformål.

 

Sandnes kommunes retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak skal revideres og vil være gjeldene fra og med 2024.

I den anledning inviterer kultursjefen lag, foreninger og andre tilskuddene retter seg mot, å komme med innspill til dagens retningslinjer innen 10. juni 2023.

Dagens retningslinjer kulturformål (PDF)

Nettside for tilskudd m/søknadsskjema.

Vi mottar kun innspill i digitalt skjema. (Se lenke nedenfor)

 

Følgende vil bli revidert:

 • Generell informasjon om alle ordninger
 • Oppstarttilskudd
 • Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger som driver kulturarbeid
 • Tilskudd til kulturarrangement
 • Tilskudd til kunstneriske prosjekt og produksjoner
 • Tilskudd til kulturarrangement for ungdom
 • Tilskudd til kulturprosjekter igangsatt av ungdom
 • Driftstilskudd til organisasjoner som ivaretar lokal kulturproduksjon
 • Tilskudd til private bydelshus
 • Husleietilskudd ved bruk av Sandnes kulturhus og KINOKINO

 

Du kan også gi innspill på søknadsskjema.

 

Disse tilskuddordningene blir ikke revidert nå:

 • Driftstilskudd til idrettslag
 • Tilskudd til drift av lagseide/leide idrettsbygg og anlegg
 • Tilskudd til nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer

 

Gi innspill

 

Innkomne innspill vil bli brukt i forbindelse med revideringen.

 

Sist oppdatert: 13.04.2023