account_circle Min side
HjemPorsmyrveien forkjørsreguleres

Porsmyrveien forkjørsreguleres

Onsdag 19. april 2023 blir Porsmyrveien forkjørsregulert.

Tiltaket gjøres for å øke trafikksikkerheten, bedre trafikkflyten og for å skape et mer forutsigbart trafikkmønster.

Sandnes kommune vil i tiden fremover følge nøye med på fartsnivået i Porsmyrveien.

Saken er tatt opp i Trafikksikkerhetsforum hvor Sandnes kommune, Statens vegvesen, politiet, Rogaland fylkeskommune og Sandnes parkering er representert. Statens vegvesen har fattet vedtak på skiltene og Sandnes kommune og politiet er høringsinstanser.

Sist oppdatert: 19.04.2023