account_circle Min side
HjemPersoner over 75 år kan få femte vaksinedose

Personer over 75 år kan få femte vaksinedose

Alle over 75 år som tok dose 4 i fjor har blitt anbefalt å ta en oppfriskningsdose innen utgangen av april 2023.

Hvis en ikke enda har fått dose 5 er det fortsatt mulig å bestille time for dette, men det er ikke anbefalt å ta denne dosen senere enn utgangen av mai. Dette for å sikre langt nok tidsintervall før en eventuell ny dose til høsten.

Anbefalingen gjelder spesielt de som har fire vaksinedoser og ikke har hatt koronasykdom. Det må ha gått seks måneder mellom dose 4 og dose 5.

Alle over 65 år og de under 65 med risiko for alvorlig forløp på grunn av underliggende sykdom anbefales å ta dose 4.

Alle mellom 18 år og 64 år som ikke har underliggende risiko for alvorlig sykdom, kan ta dose 4 hvis de selv ønsker det. FHI vurderer risikoen for alvorlig sykdom som lav for denne gruppen.

De fleste har fått to vaksinedoser som grunnvaksinering og en oppfriskningsdose. Noen har fått tre doser som grunnvaksinering og en oppfriskningsdose på grunn av alvorlig svekket immunforsvar. De har fått oppfriskningsdose 1 som fjerde dose og skal nå ha sin andre oppfriskningsdose (dose 5).

Det må ha gått fire måneder mellom dose 3 og dose 4. Hvis du har hatt korona etter dose 3, anbefales dose 4 når det har gått tre-fire måneder etter sykdom. Det må ha gått minst tre uker fra sykdom til dose 4. Det må være 6 måneder mellom dose 4 og dose 5.

Etter påske starter vi opp med vaksinering på Læringssenteret av personer over 75 år. Vaksineringen vil foregå på faste ettermiddager. Mer informasjon om dette kommer når det nærmer seg. 

Inntil videre kan du bestille vaksinetime her.

Sist oppdatert: 23.03.2023