account_circle Min side
HjemPårørendeundersøkelse

Pårørendeundersøkelsen

Hvert år, fra desember til 31. mars, har du som pårørende mulighet til å svare på hvordan du opplever at vi som kommune leverer tjenestene våre, gjennom pårørendeundersøkelsen.

Sandnes kommune er opptatt av pårørende og ønsker å utvikle samarbeidet med pårørende videre. Vi vil derfor svært gjerne å få tilbakemeldinger på hvordan du som pårørende opplever å bli involvert og ivaretatt av kommunen. 

Vi oppfordrer alle pårørende til innbyggere som mottar tjenester fra kommunen, om å delta i en anonym undersøkelse på nettet. Det tar ikke så lang tid, men kan gi oss nyttig kunnskap vi kan bruke i vårt utviklingsarbeid.

Undersøkelsen gjennomføres som et nasjonal samarbeid.

 

Svar på pårørendeundersøkelsen her

Sist oppdatert: 02.02.2023