account_circle Min side
HjemØnsker innspill om plassering av hundepark

Ønsker innspill om plassering av hundepark

Kommunen ønsker din mening om hvilke områder som er best egnet for en sentrumsnær park for hundelufting.

Dette er kravene til aktuelle områder:
- Tilgang til parkering
- At kommunen eier området, eller at det er mulig å inngå langsiktig leieavtale med grunneier
- At etablering ikke strider mot reguleringsformål

Se oversikt over offentlige grøntarealer (med inntegnet 90 meters buffersone til bebyggelse)

Send dine innspill i verktøyet Meld fra eller send e-post til anna.k.svihus@sandnes.kommune.no innen 21. september.

Sist oppdatert: 07.09.2023