account_circle Min side
HjemForslag til oppdatert forskrift om folkevalgtes godtgjøring

Forslag til oppdatert forskrift om folkevalgtes godtgjøring

Høringsfrist 22. august

Et arbeidsutvalg nedsatt av formannskapet har utarbeidet et utkast til forskrift om folkevalgtes godtgjøring.

Forslaget legges nå ut på høring og høringsuttalelser kan sendes direkte pr e-post til: rune.kanne@sandnes.kommune.no innen 22. august 2023.

Se forslaget her

Den nye forskriften om økonomisk godtgjørelse for folkevalgte vil bli behandlet av formannskapet 28. august og deretter av kommunestyret 4. september. Den nye forskriften vil gjelde fra ny kommunestyreperiode.    

Sist oppdatert: 10.08.2023