account_circle Min side
HjemNå starter byggingen av Bussveien i sentrum

Nå starter byggingen av Bussveien i sentrum

Torsdag 2. februar kommer en av to store endringer som vil påvirke byen vår i lang tid framover. Byggingen av Bussveien starter, og Jernbaneveien blir stengt. Det betyr at trafikken blir rutet gjennom Langgata, mellom St. Olavsgate og Strandgata.

Dette er en av flere endringer i byen som vil påvirke hverdagen til mange av våre innbyggere og besøkende. Sikkerheten kommer alltid først. I forbindelse med stengningen av Jernbaneveien har vi etablert fartsdumper, økt belysningen og satt opp nye skilt. Både kommunen, Rogaland fylkeskommune og entreprenør vil følge trafikkavviklingen tett, og vil ha jevnlige trafikktellinger. 
- Biltrafikken kommer til å gå sakte i sentrum, og for deg som kjører bil anbefaler vi å være ute i god tid. Vi oppfordrer alle bilister som har anledning til å kjøre utenom sentrum fremover, eller aller helst å bruke kollektivtransport, sykle eller gå, sier ordfører Stanley Wirak.

Attraktiv by også i fremtiden

Når byggingen av Bussveien er ferdig, vil det meste av området langs havnen være bilfritt. Det bli mer plass til mennesker og mindre plass til bil – akkurat som endringene på Ruten.
- For at Sandnes skal være en attraktiv by også i framtiden, må vi ta noen store steg for å bli mer bærekraftige. Det gjør vi nå. Og for mange av oss betyr det at vi må forflytte oss rundt på en annen måte enn før, sier Wirak. Ordfører understreker at byggingen av Bussveien er en ønsket utvikling, og er i tråd med kommunestyrets vedtak. - Det vil by på utfordringer i overgangsfasen mens Bussveien bygges, men i den andre enden venter et mer miljøvennlig og fremtidsrettet Sandnes, sier Wirak.

Omfattende samarbeid

Det er mange ulike aktører som er involvert i arbeidet med å oppgradere byen vår. I tillegg til Sandnes kommune er både Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og mange underentreprenører i aktivitet på ulike strekninger. Det gjør kommunikasjonsarbeidet utfordrende, men Sandnes kommune har et godt samarbeid med de ulike aktørene for å sørge for best mulig fremkommelighet for og informasjon til innbyggerne i byggeperioden. 

Bussveien i sentrum.jpg

Sist oppdatert: 01.02.2023