account_circle Min side
HjemNå har Sandnes 82 548 innbyggere

Nå har Sandnes 82 548 innbyggere

Folketallet i Sandnes økte med 1243 personer i løpet av fjoråret. På årets første dag i 2023 hadde kommunen 82 548 innbyggere.

Det tilsvarer en vekst på 1,5 prosent.

Driverne bak befolkningsveksten er i all hovedsak nettoinnflytting og fødselsoverskudd. Nettoinnflyttingen står for 70 prosent av veksten i 2022 (872 personer), mens fødselsoverskuddet (fødte minus døde) står for resten av veksten (390 personer).

  • Det ble født 66 færre barn i 2022 enn i 2021, og tallet på fødte synker for syvende året på rad. I alt ble det født 901 barn i 2022. Det er det laveste tallet på fødte i Sandnes siden 2005.
  • Antall døde (511 personer) er høyere enn tidligere år. Det har vært en svak økning hvert år om en sammenligner de ti siste årene, men økningen er mer markant i 2022. Det døde 68 flere personer i 2022 enn i 2021.
  • Nettoinnflyttingen i 2022 var 872 personer. Innenlands nettoflytting var -249 personer, og nettoinnvandringen var 1 121 personer.

Folkevekst per kvartal.png

Fødselsoverskuddet i Sandnes i 2022 var 390 personer. Det er det laveste fødselsoverskuddet siden 1986 da fødselsoverskuddet var 362 personer.

Fødte og døde i 2022.png

1,3 prosent økning i Rogaland
Statistikken viser at veksten i Rogaland var 6 553 personer i 2022. Dette utgjør en samlet vekst i Rogaland på 1,3 prosent. Sandnes var den kommunen i Rogaland som hadde nest høyest vekst i absolutte tall (1 243 personer). Dette utgjør en vekst på 1,5 prosent i Sandnes kommune.
Utvikling Rogaland.png

Veksten i Sandnes utgjør omtrent 19 prosent av veksten i Rogaland. I Rogaland var det størst prosentvis folkevekst i kommunene Utsira (10,6 prosent) og Hjelmeland (3,4 prosent). Ingen av kommunene i Rogaland har negativ vekst.

SSB publiserer detaljert innvandringsstatistikk 6. mars 2023, og vi får da svar på hvor stor andel ukrainere utgjør av innflyttingen.  

Lenker til SSB
Befolkning - årlig, per 1. januar 
SSB Befolkning - kvartalvis - SSB

Sist oppdatert: 21.02.2023