account_circle Min side
HjemKurs i ansvarlig vertskap for skjenkesteder

Kurs i ansvarlig vertskap for skjenkesteder i Sandnes kommune

Tilbud til skjenkestedene i Sandnes om kurs i ansvarlig vertskap arrangert av Rogaland Brann og Redning IKS.

Alle skjenkestedene i Sandnes får nå tilbud om kurs i ansvarlig vertskap for sine ansatte. Sandnes kommune anbefaler kursene for ansatte som er styrer og stedfortreder på gitte skjenkebevillinger, og for andre ansatte som har direkte med skjenkingen av alkohol.

Kommunen har gjennom skjenkekontrollen merket seg at det etter pandemien er ansatt en rekke nye personer på byens skjenkesteder. Disse kan ha behov for ytterligere opplæring i skjenking av alkohol.

Ansvarlig vertskap er et kurs tilpasset de som jobber på og/eller driver et skjenkested. Kurset skal gi en innføring i sentrale tema i alkoholloven og tilhørende regelverk, og har fokus på praktiske problemstillinger. Det legges opp til dialog underveis i programmet. Som en del av kurset vil deltakerne få tilbud om å avlegge en prøve i ansvarlig vertskap, som vil gi et kursbevis. Kurset passer for ansatte på alle typer skjenkesteder, alt fra restauranter til puber.

Kurset vil gjennomføres i Vagleleiren i Sandnes (adresse Vaglemoen 91).

Påmelding
Påmelding eller spørsmål om kurset kan sendes på e-post til Rogaland Brann og Redning IKS.

Påmeldingen må inneholde opplysninger om:

  • Navn på kursdeltaker
  • E-post
  • Skjenkested
  • Funksjon

Kursavgiften er på 300 kroner per. deltaker. Påmeldingen er bindende, og betales ved oppmøte (Rogaland Brann og Redning har betalingsterminal).

Kursavgiften dekker også lunsj og prøve i ansvarlig vertskap.

Kursdatoer
Vi tilbyr ett kurs lørdag 25. mars og ett på lørdag 22. april. Kurstid er fra kl. 10.00 – 16.00. Har du ønske om kursdag må du du opplyse om dette i påmeldingen.

Begrenset antall plasser.

Sist oppdatert: 21.02.2023