account_circle Min side
HjemKandidater til Sandnes kommunes frivillighetspris 2023

Sandnes kommunes frivillighetspris 2023

Formålet med frivillighetsprisen er å vise betydningen av det frivillige arbeidet som gjøres lokalt, og hedre enkeltpersoner eller grupper/organisasjoner som gjør en spesielt stor og viktig frivillig innsats.

Sandnes kommune inviterer frivillige organisasjoner og andre til å sende inn kandidater til Sandnes kommunes frivillighetspris 2023.

Prisen består av pokal/vase med inskripsjon og et diplom sammen med en sjekk på 10.000 kroner som vil bli gitt til den lokale, frivillige organisasjonen som prismottaker representerer, eller til det frivillige arbeidet som prismottaker deltar i.

Overrekkelsen vil skje i forbindelse med ordførerens nyttårsmottakelse.

I tillegg til kandidatens navn, adresse, telefon og e-postadresse, må forslaget være begrunnet med en kort redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført og en vurdering av den betydning kandidatens arbeid har hatt for lokalsamfunnet.

Kriterier for frivillighetsprisen.

Forslag sendes på e-post til postmottak@sandnes.kommune.no innen 1. november, og merkes «Frivillighetsprisen 2023».

Sist oppdatert: 12.09.2023