account_circle Min side
HjemIntegreringsprisen 2023 til Språkkaféen på Forsand

Har skapt en god og populær møteplass for flyktninger

Sandnes kommune sin integreringspris for 2023 går til Språkkaféen på Forsand. Språkkaféen holder åpent hver mandag ettermiddag i Kyrkjetorget. Her møtes en mange frivillige som bidrar med språktrening og stiller som kaféverter. Språkkaféen er åpen for alle nasjonaliteter og komiteen mener at dette er et flott integreringstiltak som fortjener kommunens integreringspris.

Da det i 2022 kom Ukrainske flyktninger til Forsand, fikk bygda mange nye innbyggere på kort tid. Forsand menighet, i samarbeidet med flyktningeenheten i kommunen, jobbet aktivt for at flyktningene skulle få det best mulig og informere ut til bygda om hva som trengtes av klær, utstyr og møbler osv. Viljen var stor til å bidra og høsten 2022 åpnet Språkkaféen.

Formålet med integreringsprisen er å hedre frivillige lag og organisasjoner, institusjoner, enkeltpersoner eller næringslivsaktører som gjør en særlig stor innsats for inkludering og integrering av innvandrere i kommunen, enten det er gjennom fritidsaktiviteter, tiltak i nærmiljøet eller i arbeidslivet.    

Retningslinjer for priser og påskjønnelser i Sandnes kommune

Sist oppdatert: 23.08.2023