Kommunen skal nå revidere kommunedelplan «Aktive Sandnes». Planen vil legge føringer for prioriteringer, tiltak og satsninger innenfor fokusområdene organisert idrett, fysisk aktivitet, og friluftsliv.

Visjonen for aktivitetspolitikken i Sandnes er at alle skal ha anledning til allsidig fysisk aktivitet og få gode opplevelser på et mangfold av arenaer.

Har du eller din organisasjon planer om å realisere et anlegg eller har ønske om at kommune skal tilrettelegge for nye aktivitetsanlegg? Da er innspill dere har ekstra viktige.

Gi tilbakemelding innen 31. desember 2022.


Publisert: 28.11.2022

Sist endret: 28.11.2022