HjemInformasjonsmøte om ny barneskole på Hommersåk

Tirsdag 17. januar blir det informasjonsmøte om regulering av ny skoletomt på Hommersåk.

Tirsdag 17. januar kl 18.00 på Riska ungdomsskole i Nøtteskjellveien 7 blir det åpent informasjonsmøte om detaljregulering av ny skoletomt på Hommersåk.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en ny barneskole på Hommersåk med idrettshall og tilhørende anlegg. Varslet plangrense omfatter arealer utover skoletomten med tanke på  eventuelle behov for tiltak knyttet til trafikksikker skolevei.  

Sist oppdatert: 10.01.2023