account_circle Min side
HjemHvordan vil du bo når du blir eldre?

Hvordan vil du bo når du blir eldre?

Sandnes kommune er i gang med å lage en ny plan for tjenester til eldre og vi vil gjerne ha dine innspill.

I årene som kommer, vil antallet eldre i Sandnes øke betydelig. Samtidig vil det bli færre personer i arbeidsdyktig alder for hver pensjonist. Dette skaper noen utfordringer, men også muligheter. For å tilpasse oss den demografiske utviklingen må vi tenkte nytt.

Hva mener du er viktig?

Vi håper du vil hjelpe oss å utvikle tjenestetilbudene for eldre ved å svare på en enkel spørreundersøkelse innen 26. januar 2024.  

Svar på undersøkelsen her  

Planen som nå blir utarbeidet vil bli presentert for politisk behandling våren 2024.

Sist oppdatert: 03.01.2024