account_circle Min side
HjemForslag til Trafikksikkerhetsplan 2024-2034 på høring

Frist for å komme med innspill er 1. oktober  

Kommunestyret har vedtatt å sende forslag til Trafikksikkerhetsplanen 2024-2034 på høring. Planen vil legge føringer for prioriteringer, tiltak og satsninger innenfor fokusområdene vei og trafikksikkerhet.

Visjonen for trafikksikkerhet er at trafikanter skal ferdes trygt og hensynsfullt. Ingen skal bli drept eller alvorlig skadd i trafikken i Sandnes kommune.

Har du, ditt nabolag, skole eller barnehage tilbakemeldinger om vei og trafikksikkerhet? Det kan for eksempel være trafikkfarlige områder, kampanjer, sykkeltiltak eller ønske om at kommunen skal tilrettelegge for mer syklende og gående? Da er deres innspill ekstra viktige.

Innspill legges inn her

Frist for å komme med innspill er 1. oktober.

For områdeutvalgene er fristen 13. oktober.

Sist oppdatert: 15.09.2023