Kommunestyret behandler handlings- og økonomiplan 2023 - 2026 i møtet mandag 12.12.2022 kl. 09.00.