account_circle Min side
HjemForlenger stengt vei sør i Elvegata

Forlenger stengt vei sør i Elvegata

Rogaland fylkeskommune oppgraderer Elvegata mellom Gjesdalveien og Vågsgjerdveien i Sandnes. For å bli raskere ferdige, blir strekningen stengt frem til midten av juni.

‒ Planen var å åpne veien etter to uker, og jobbe videre med delvis stengt vei. Nå ser vi at vi kan bli ferdige før planen dersom vi holder veien helt stengt, forteller Martin Braathen Granhaug, byggeleder i Rogaland fylkeskommune.

Arbeidet skulle være ferdig i slutten av juli. Nå kan alt være klart allerede til ferien. 

Bedre for de som sykler

Hensikten med arbeidet er å gjøre veien mer trafikksikker og legge bedre til rette for sykkel. Sykkelfeltene blir utvidet, det blir nytt fortau og nye, intensivlys ved fotgjengerovergangen. Strekningen blir etter hvert en del av en sammenhengende sykkelrute mellom sentrum og Oalsgata.

Lange arbeidsdager

Det er Risa AS som utfører arbeidet. Entreprenøren ser for seg en arbeidstid fra klokken 07.00 til 20.00, men enkelte dager blir det også arbeid mellom 06.00 og 22.00, i tillegg til arbeid på lørdager. Omkjøringen er skiltet via Vågsgjerdsveien, Gravarsveien, Høylandsgata og St. Olavsgate til sentrum. 

 

 

Sist oppdatert: 16.05.2023