account_circle Min side
HjemFolkehelsepris i Rogaland

Folkehelsepris i Rogaland

Nasjonalforeningen for folkehelsen kan dele ut en folkehelsepris i hvert fylke årlig. Kjenner du en aktuell kandidat?

Prisen vil deles ut i Rogaland for fjerde gang i år.

Prisen bør gis til noen eller noe som:

  • Bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og livskvalitet
  • Bidrar til gode nærmiljøer
  • Bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap
  • Skaper generasjonsmøter og aktiviteter på tvers av generasjoner
  • Har hatt stor betydning for folkehelsen og sosiale forhold i nærmiljøet

Prisen kan ikke tildeles egne og nåværende tillitsvalgte i Nasjonalforeningen.

Send tips om aktuelle kandidater til:
Nasjonalforeningen,
Fylkeskontoret for Rogaland Torgveien 15 A,
4016 Stavanger

eller send e-post.

Frist: 15. mars 2023

Sist oppdatert: 06.02.2023