account_circle Min side
HjemDriftstilskudd til lag og foreninger 2023 - Barn og unge / Musikk

Driftstilskudd til lag og foreninger 2023 - Barn og unge / Musikk

Søknadsfrist: 1. april.

Her er viktig informasjon vedr. driftstilskudd til:

  • Barne- og ungdomsforeninger
  • Musikkforeninger

Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund trenger ikke å søke. Medlemstall for disse hentes ut fra idrettens eget medlemssystem. Dette gjøres i samarbeid med Rogaland Idrettskrets/Sandnes idrettsråd.

Mosjons- og idrettslag som ikke er medlem av Norges idrettsforbund, men som likevel er berettiget tilskudd, kan søke driftstilskudd til Barne- og ungdomsforeninger.

Foreningen trenger ikke å legge ved vedlegg ved søknaden.

Skjema kan fylles ut både fra smarttelefon, på nettbrett eller fra PC/Mac.

Menigheter og andre som har flere undergrupper

Menigheter og andre som har flere undergrupper som driver generelt barne- og ungdomsarbeid, søker samlet for alle disse undergruppene under Barne og ungdomsforeninger. La det komme fram tydelig hvor mange medlemmer og kostnader som er forbundet med undergruppene.

Menigheter og andre som har flere undergrupper som driver med kor, korps, orkester, teater, revy, søker samlet for alle disse undergruppene under Musikkforeninger. La det komme fram tydelig hvor mange medlemmer og kostnader som er forbundet med undergruppene.

Musikkforeninger

Inntil 20% av skjønnsmidlene for musikkforeninger fordeles etter innspill fra Sandnes musikkråd. For å komme i betraktning til skjønnsmidler, blir derfor musikkforeninger bedt om å fylle ut virksomhetsrapport som følger søknadsskjema.

Enhetsregisteret og Tilskuddsportalen

Alle foreninger som innvilges tilskudd, skal være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og i Tilskuddsportalen til Sandnes kommune.   Du kan registrere din forening i Enhetsregisteret via Altinn.

Foreningen og tillitsvalgte registreres i Tilskuddsportalen til Sandnes kommune: https://www.tilskuddsportalen.no

Hvordan søke

Retningslinjer for driftstilskudd til lag og foreninger: www.sandnes.kommune.no/tilskudd

Siden det digitale søknadsskjema krever at du fyller inn de fleste feltene for å gå videre, har vi laget en oversikt over hvilke spørsmål du må svare på i det digitale skjema. Se gjennom den før du starter opp. Den er her

Direkte lenke til søknadsskjema: https://forms.office.com/r/erYTngcSt1

Hjelp til utfylling av søknaden

Dersom du trenger hjelp til å fylle ut søknaden får du hjelp av Servicekontoret i Sandnes rådhus, Rådhusgata 1, tlf. 51335000 eller ved å ta kontakt med saksbehandler Hallvard Fagerland, halfag@sandnes.kommune.no Tlf: 51335671.

Søknadsfrist: 1. april.

Sist oppdatert: 06.03.2023