map Kart account_circle Min side
HjemDialogkonferanse om Trones barneskole

Dialogkonferanse om Trones skole

Sandnes kommune og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) inviterer til markedsdialog med mulige leverandører og fagfolk. Dette som forberedelse til en framtidig anskaffelse.

Dagens barneskole på Trones er for liten, og byggene er ikke i tråd med dagens krav til undervisningslokaler. Det er vedtatt at Trones reguleres for B35 skole, forsterket avdeling til 30 elever og stor flerbrukshall. Skolen skal i denne omgang bygges for B28 (barneskole med 28 klasser). Trones skole-prosjektet skal gjennomføres som en innovativ anskaffelse.

Hensikten med dialogen er å presentere utfordringer og behov, få innspill og idéer til mulige løsninger og å få informasjon fra leverandører.

Tidspunkt: Onsdag 26. juni 2024 kl. 09.00 - 11.00
Sted: Teams (digitalt)
Påmelding: Meld deg på her (lenke)

Les mer
Kunngjøring på DOFFIN
Dialogkonferanse: Trones Barneskole - Innovative anskaffelser

Sist oppdatert: 29.05.2024