account_circle Min side
HjemAnker dom fra tingretten

Anker dom fra tingretten

Sandnes kommunen anker dommen fra tingretten 12. april, der fire søsken ble tilkjent erstatning.

Sandnes kommune mener skadene som er påført ikke er forårsaket av uaktsomhet fra kommunens side, og at de vanlige vilkårene for erstatning dermed ikke er oppfylt. Kommunen mener også at kravene er foreldet.
- Vi mener lovanvendelsen i dommen er feil på avgjørende punkter, og vil på prinsipielt grunnlag anke for å få prøvd saken for en høyere rettsinstans, sier kommunedirektør Bodil Sivertsen.

Sist oppdatert: 12.05.2023