account_circle Min side
HjemUtbedrer vei for gående og syklende

Utbedrer vei for gående og syklende

Rogaland fylkeskommune skal oppgradere Elvegata mellom Gjesdalveien og Vågsgjerdveien. Strekningen er cirka 100 meter, og veien blir stengt ved Esso-stasjonen fra 8.‒16. mai.

Hensikten er å gjøre veien mer trafikksikker og legge bedre til rette for sykkel. Feltene blir utvidet, og vi får ny belysning.
‒ Dette er en gammel vei med setningsskader. Nå får den en oppgradering, samtidig som det blir bedre og tryggere for myke trafikanter, med utvidet sykkelfelt og nytt fortau. Vi setter også opp ny, intensivbelysing ved fotgjengerkryssingen, forteller Martin Braathen Granhaug, byggeleder i Rogaland fylkeskommune.

Han forteller at rundkjøringen i krysset med Gjesdalveien blir utbedret, slik at den virker fartsdempende. Trærne som i dag står i midtrabatten blir fjernet, men erstattet.
Strekningen blir etter hvert en del av en sammenhengende sykkelrute mellom sentrum og Oalsgata.

Lange arbeidsdager
Det er Risa AS som utfører arbeidet. Entreprenøren ser for seg en arbeidstid fra klokka 07.00 til 20.00, men enkelte dager blir det også arbeid mellom 06.00 og 22.00, i tillegg til arbeid på lørdager.

I perioden veien er stengt blir omkjøring skiltet via Vågsgjerdsveien, Gravarsveien, Høylandsgata og St. Olavsgate til sentrum.

Myke trafikanter følger skiltet rute (se kart).

Prosjekt i Bymiljøpakken
Strekningen mellom jernbanebroen og rundkjøringen ble oppgradert i fjor sommer. Arbeidet som starter neste uke er del to i prosjektet som totalt koster cirka 20 millioner kroner, og blir finansiert gjennom Bymiljøpakken. Halvparten av pengene kommer fra potten for trafikksikkerhet og halvparten fra potten for sykkeltiltak. Etter strekningen blir åpnet for trafikk igjen vil arbeidet fortsette frem til i slutten av juli.

Sandnes kommune oppfordrer bilister til å være ute i god tid, kjøre utenom sentrum eller aller helst å bruke kollektivtransport, sykle eller gå.

Elvegata kart.png

Kontaktperson for media

Martin Braathen Granhaug, byggeleder i Rogaland fylkeskommune


Elvegata oppgradering.jpg

Sist oppdatert: 04.05.2023