account_circle Min side

17. mai i Sandnes

norwegian-flag-2585931-ny.png

 

Program for dagen

Mer informasjon kommer

Program i bydelene

Informasjon

Er du ansvarlig for lokalt 17. mai-arrangement og vil at programmet skal vises på kommunens nettsider? 

Frist for innmelding: 1. april 2024

Oversikt bydelsarrangement

Her kommer oversikt over bydelsarrangementer på 17. mai.

Meld inn ditt bydelsprogram

Barnetoget

Informasjon

Mer informasjon kommer

Kåring av beste syngende skole

Beste syngende skole i barnetoget premieres med 5000 kr.

Vurderingskriterier:

 • Hele skolen synger
 • Skolen er aktiv og sangen høres godt i toget
 • Skolen viser sangglede 

Folketoget

Informasjon
17. mai-komiteen har gleden av å invitere alle lag, foreninger og organisasjoner i Sandnes til å delta i folketoget.
 
Frist for påmelding: 1. april 2024
 
Retningslinjer
 • Deltakere med hensikt å profilere kommersielle foretak kan ikke delta i folketoget.

 

 • Det oppfordres til deltakelse uten motorisert kjøretøy. Ønsker du likevel dette, gjelder følgende: 

Kjøretøyet skal være påmeldt i forkant, hvis ikke vil det bli tatt ut av toget

Kjøretøy vil plasseres i togets siste seksjon, uansett kjøretøyets størrelse

Deltakelse forutsetter at det til en hver tid skal gå vakt ved hvert hjul på kjøretøyet, gjennom hele toget.

Kjøretøyet skal være registrert og ikke ilagt kjøreforbud

Uregistrerte kjøretøy som del av motorsportidrett kan delta, men skal inneha gyldig lisens for trening/øving

 

 • Det oppfordres til deltakelse uten dyr. Ønsker du likevel dette, gjelder følgende: 

Dyr skal ikke gå fritt eller uten bånd

Eier er ansvarlig for dyrevelferd og å ivareta dyrets beste

Eier skal plukke opp ekskrement 

 • Deltakere med håndkjerrer, sykler, dyr o.l. kan bli plassert hvor som helst i toget.
Kåring av beste innslag

Beste innslag i folketoget premieres med 5000 kr.

Vurderingskriterier: 

 • Synlighet
 • Engasjement
 • Originalitet 
 • Stilfull opptreden
 • Publikumsappell 
Påmelding

Russetoget

Mer informasjon kommer

Tilskudd til bydelsarrangement

Informasjon
Lokale 17. mai-komiteer, skoler, FAU og skolekorps kan søke tilskudd til bydelsarrangement på nasjonaldagen. 
 
Søknadsfrist: 1. april 2024
Beløp og utbetaling

Grunnbeløp: 2000 kroner per arrangement
Elevstøtte: 10 kroner per barneskoleelev som er registrert ved den aktuelle skolen/-e (tall hentes fra Udir.)


Alle søkere vil bli kontaktet og tilskudd utbetales innen 17. mai. 

Retningslinjer
 • Arrangementet skal være gratis og åpent for alle, med særlig fokus på aktivitet rettet mot barn.
 • Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til gjennomføring, eksempelvis leie av utstyr og møblement, matvarer, honorar til utøvere, dekor og lignende.
 • Ved fellesarrangement skal det kun sendes inn én søknad.
 • Det gis ikke elevstøtte for ungdomsskoleelever.
 • Private grunnskoler får støttebeløp basert på antall barneskoleelever bosatt i Sandnes.

Søk 17. mai-tilskudd

Lån kommunale lokaler

Informasjon

Idrettshaller og bydelshus kan lånes ut til aktivitet på 17. mai. Informasjon om booking og bruk av kommunale bygg til 17. mai finner du HER

Bodsalg

Mer informasjon kommer

Parkering

Informasjon

Sandnes kommune anbefaler å reise med kollektivtransport, gange eller sykkel på 17.mai.

Trafikkbetjentene i Sandnes parkering er på jobb for å passe på at barnetog og folketog kommer trygt frem på rutene sine, uten å bli hindret av feilparkerte kjøretøyer. I de aktuelle traseene blir det satt opp parkering forbudt skilter. 
 
Ved feilparkering risikerer man parkeringsgebyr og borttauing av kjøretøy. Det er sjelden stas, og kanskje aller minst på nasjonaldagen. Det er derfor ekstra lurt å følge med på og respektere skiltingen.  
 
Dersom du vil kjøre til Sandnes på 17. mai, anbefaler vi å parkere utenfor sentrumskjernen.  
 

Velkommen til 17. mai-feiring i Sandnes sentrum!

17. mai-sanger

Gud Signe vårt dyre fedreland

Gud signe vårt dyre fedreland, 
og lat det som hagen bløma. 
Lat lysa din fred frå fjell til strand, 
og vetter for vårsol røma. 
Lat folket som brøder saman bu, 
som kristne det kan seg søma.

Vårt heimland i mørker lenger låg, 
og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud du i nåde til oss såg,
din kjærleik oss ikkje gløymde;
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
og ljos over landet strøymde

Vil Gud ikkje vera bygningsmann,
me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land,
Kan vaktmann oss ikkje tryggja.
Så vakta oss Gud så me kan bu 
i heimen med fred og hyggja.

No er det i Noreg atter dag 
med vårsol og song i skogen. 
Om sædet enn gror på ymist lag, 
det brydder då etter plogen. 
Så signe då Gud den gode såd
til groren ein gong er mogen. 
Elias Blix

Gud sign vår konge god

Gud sign vår konge god! 
Sign ham med kraft og mot, 
sign hjem og slott! 
Lys for ham ved din Ånd, 
knytt med din sterke hånd 
hellige troskapsbånd 
om folk og drott.

Fagert er landet du oss gav

Fagert er landet du oss gav, 
Herre, vår Gud og vår Fader! 
Fagert det stig av blåe hav, 
Soli ho sprett og ho glader, 
Signar vårt land i nord og sud, 
Såleis di åsyn lyser, Gud, 
over vårt Noreg i nåde.

Likjest vårt folk i mager jord 
Skjelvande blomen på bøen, 
Stend utan livd i vind frå nord 
Tett innmed kanten av snøen. 
Herre, du ser med miskunn ned, 
Folket vårt giv du livd og fred, 
Er oss så kjærleg ein Fader.

Tidi ho renn som ei elv mot os, 
Fort skiftar sumar med vetter. 
Fader, ver alltid Noregs los, 
Radt til dei seinaste ætter; 
Herre, vår Gud, vårt Norges Gud, 
Varda vårt land frå fjell til flud, 
Lær oss å gå dine vegar!

Signa då, Gud, vårt folk og land, 
Signa vårt strev og vår møde, 
Signa kvar ærleg arbeidshand, 
Signa vår åker med grøda! 
Gud, utan deg den vesle urt 
Veiknar og visnar, bleiknar burt, 
Ver du oss ljoset og livet! 
Anders Hovden

Ja vi elsker dette landet

Ja, vi elsker dette landet 

som det stiger frem, 
furet, værbitt over vannet 
med de tusen hjem, - 
elsker, elsker det og tenker 
på vår far og mor 
og den saganatt som :,: senker :,: 
drømme på vår jord.

Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget,
medens Øyvind kvad;
Olav på det landet malte
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre :,: talte:,:
Roma midt i mot

Norske mann i hus og hytte, 
takk din store Gud! 
Landet ville han beskytte, 
skjønt det mørkt så ut. 
Alt hva fedrene har kjempet, 
mødrene har grett, 
har den Herre stille lempet, 
så :,: vi vant:,: vår rett.

Ja, vi elsker dette landet 
som det stiger frem, 
furet, værbitt over vannet 
med de tusen hjem. 
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir, 
også vi, når det blir krevet, 
for :,: dets :,: fred slår leir.

Bjørnstjerne Bjørnson

Norge i rødt, hvitt og blått

Hvorhen du går i li og fjell, 
en vinterdag, en sommerkveld 
ved fjord og fossevell, 
fra eng og mo med furutrær 
fra havets bryn med fiskevær 
og til de hvite skjær, 
møter du landet i trefarvet drakt, 
svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt. 
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien, 
rammer striper med blåklokker inn 
mot den rødmalte stuen ved veien.
Det er flagget som vaier i vind! 
Ja, så hvit som det hvite er sneen, 
og det røde har kveldssolen fått, 
og det blå gav sin farve til breen. 
Det er Norge i rødt, hvitt og blått.

Finn Bø, melodi: Lars-Erik Larsen

Sandnes-sangen

Gjemt ligger byen, lunt mellom bakker,
innerst ved Gannsfjordens leirede strand:
Er den enn liten, så er den dog vakker
:,:porten til Jærens forgjettede land:,:

Reiser seg «tårne», frukten av fliden,
gror mellom bakkene nøysomhets frø,
skal nok vårt Sandnes kunne med tiden
:,:by mange tusener arbeid og brød:,:

Da skal vår by mellom gresskledde bakker,hegnet og lunet på leirbunnet strand vokse seg fremad, bli stor - og så vakker,
:,:blive til ære for folk og for land!:,:

L.O.Nygård - Melodi: Thorvald Oftedal

No livnar det i lundar

No livnar det i lundar, 
no lauvast det i li,
den heile skapning stundar 
no fram til sumarstid.

Det er vel fagre stunder 
når våren kjem her nord
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.

Guds kyrkje lysa skulle
som høgt på berg ein stad,
med sumar utan kulde
og utan soleglad.

Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong.
Elias Blix

17. mai sang

Mel: Mot i brystet
Tenk, at nå er dagen her
Som jeg har lengtet etter:
Jeg får gå i toget, og jeg er så 
glad.
Du kan tro jeg skal nok 
synge ut av alle krefter,
Svinge flagget mitt og rope høyt
hurra!
Ser du flagget mitt,
Rødt og blått og hvitt?
Det skal vaie fritt og vise seg.
Friskt og vakkert er det
som vårt kjære gamle Norge.
Ja, det landet er vi glad i,
du og jeg.
Ågot Nickelsen

Alle fugler

Alle fugler små de er
kommet nå tilbake!
Gjøk og sisik, trost og stær
synger alle dage.
Lerker jubler høyt i sky,
ringer våren inn på ny.
Frost og snø de måtte fly.
Her er sol og glede!

Blomster hvite, gule, blå
titter opp av uren,
nikker nå så blidt, de små, 
etter vinterluren.
Skog og mark i grønne skrud
kler seg nå på Herrens bud.
Knopper små de springer ut.
Her er sol og glede!

Lille søster! Lille bror!
Kom, så skal vi danse!
Plukke blomster så til mor,
Mange, mange kranse!
Synge, tralle dagen lang!
Kråkestup og bukkesprang! 
- Takk, o Gud, som enn en gang
gav oss sol og glede!

Tysk folketone. Tekst: J Nicolaysen

Vi ere en nasjon vi med

Vi ere en Nation, vi med, 
vi Smaa, en Alen lange; 
vort Fædreland vi frydes ved; 
og Vi, Vi ere mange. 
Vort Hjerte ved, vort Øye ser, 
hvor godt og vakkert Norge er, 
vor Tunge kan en Sang blandt fleer 
af Norges Æressange. 
Henrik Wergeland

Cecilie Wettergreen Petersen 

 

17. mai-komiteen 2024

Medlemmer 

Leder: Kristoffer Birkedal, varaordfører

Nestleder: Guttorm Stangeland, Utvalg for kultur og oppvekst 

 

Susanna Aske Bredenbekk, Utvalg for kultur og oppvekst

Stian Baiye Chuefor, Sandnes Ungdommens Kommunestyre

Paul Hetland, Sandnes idrettsråd

Anne Mai Wik, Sandnes Musikkråd

Trygve Valen, Speiderne i Sandnes

Sanna Rana, Sandnes integreringsutvalg

Kine Myhre, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Tom Krager, Religiøse organisasjoner, Sandnes kirkelige fellesråd

 

Sekretariat: Ann-Karin Både, Kultur, Sandnes kommune

Kontakt

postmottak@sandnes.kommune.no

+47 51 33 50 00

 

Sist oppdatert: 15.03.2023