account_circle Min side

En bolig å bli gammel i

Hvordan du trives i hjemmet ditt handler om mer enn den fysiske boligen. Kanskje det er naboen eller et tilbud i nærheten som er viktigst for deg? Ofte kan små tilpasninger av boligen gjøre det trygt å bo hjemme, og for noen kan en ny bolig være et enda bedre valg.

Praktisk hjelp i sommer

Småjobbsentralen er en kommunal ordning der ungdommer mellom 14-17 tar småjobber mot betaling i sommerferien. Du kan få hjelp med for eksempel luking, maling, handling eller andre små jobber.

 

Boligveiledning

Her finnes informasjon om hvordan en kan tilrettelegge boligen:

Livsløpsbolig

 

Tilpasning av bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger:

Sandnes kommune - Tilskudd til tilpasning av bolig

Gjør hverdagen enklere – hjelpemidler

 

Bostøtte

Bostøtte er for deg som har lav inntekt og trenger støtte til å betale høye boutgifter:

Sandnes kommune - Bostøtte

Husbanken

 

Har du større behov?

Kommunen tilbyr ulike former for tilrettelagte boliger for eldre, syke og personer med nedsatt funksjonsevne.

Sandnes kommune - Omsorgsbolig og serviceleilighet

 

Sist oppdatert: 12.04.2023