account_circle Min side

Sandnes blir eldre - spørreundersøkelse

Vi trenger ditt bidrag!

Sandnes kommune arbeider med en ny plan for tjenester til eldre. I årene fremover vil det bli mange flere eldre i Sandnes. Samtidig vil det bli forholdsvis færre i yrkesaktiv alder for hver pensjonist. Dette gir noen utfordringer og samtidig noen muligheter. For å lage en god plan for hvordan kommune og den enkelte innbygger kan møte framtiden skal det lages en plan for tjenester til eldre. Planen skal legges fram for politisk behandling våren 2024.

Vi håper du kan svare på denne spørreundersøkelsen innen 26. januar 2024.

Spørreskjema 

Takk for ditt bidrag! 

Sist oppdatert: 18.12.2023