account_circle Min side

Tidspunkt

Seremonien finner sted i kommunestyresalen i Sandnes rådhus torsdager og fredager klokken 13.00–15.00. I tillegg tilbyr vi vielser enkelte lørdager klokken 11.00-14.00 på allerede fastsatte datoer. Det vil være noen unntak i skoleferier. Vi tilbyr også vielser på nyttårsaften i tidsrommet klokken 12.00-15.00.

Kontakt

Ta kontakt med Sandnes kommune på e-post vielse@sandnes.kommune.no eller telefon 51 33 50 00.

Vær oppmerksom på at enkelte e-poster fra kommunen dessverre kan havne i mottakers søppelpost.

Erklæringer og attester

Før vielsen må brudeparet sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og attester er sendt til folkeregisteret som skal bekrefte at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Lenke til oversikt over skjema. Brudeparet må ha gyldig legitimasjon, som pass, førerkort eller bankkort med bilde med til vielsen.

Folkeregisteret vil deretter utstede en prøvingsattest i Altinn som er gyldig i fire måneder. Denne må lastes ned og videresendes digitalt til vielse@sandnes.kommune.no.

Prøvingsattesten kan også sendes til Sandnes kommune v/Politisk sekretariat, Postboks 583, 4302 Sandnes, eller leveres til Servicekontoret i Rådhuset, Rådhusgata 1, senest to uker før vielsen.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Endelig vielseattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Du kan søke om prøving av ekteskap digitalt.

Frammøte

Brudepar, forlovere og gjester må møte i Sandnes rådhus 10 minutter før avtalt tid for vielse. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre personer som er over 18 år. Brudeparet må ha gyldig legitimasjon, som pass, førerkort, eller bankkort med bilde, med til vielsen. Seremonien varer i 10-15 minutter.

Språk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for tolk.

Pris

Forskrift om kommunale vigsler har bestemmelser om betaling for vielser. Vielsen er gratis dersom en av partene har bostedsadresse i Sandnes og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap her.