map Kart account_circle Min side

Vielser i ordinær vigselstid og sted

Seremonien finner sted i kommunestyresalen i Sandnes rådhus torsdager og fredager klokken 13.00–15.00. I tillegg tilbyr vi vielser enkelte lørdager klokken 11.00-14.00 på allerede fastsatte datoer, fortrinnsvis siste lørdag i måneden. Det vil være noen unntak. 

Vi tilbyr også vielse på Nyttårsaften 31.12.2024 mellom klokken 10.00-14.00.

Se lenger ned på siden for drop-in på Valentinsdagen i 2025.

Før dere kan gifte dere

Prøvingsattest og legitimasjon

Før man kan gifte seg må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er Skatteetaten som gjør dette, og som svarer på alle spørsmål om denne prosessen. Når alt er i orden, utsteder Skatteetaten en prøvingsattest. OBS: Prøvingsattesten er kun gyldig i fire måneder fra utstedelse. 

Her er lenke til Skatteetaten for søknad om prøvingsattest

Prøvingsattest må sendes på e-post til vielse@sandnes.kommune.no. Dersom dere har fått prøvingsattest i Altinn, kan denne også videresendes derfra. 

Prøvingsattesten kan også sendes til Sandnes kommune v/Politisk sekretariat, Postboks 583, 4302 Sandnes, eller leveres til Servicekontoret i Rådhuset, Rådhusgata 1, senest to uker før vielsen.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Endelig vielseattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Reservere tid til vielse

For å avtale og reservere tid for vielse send e-post til vielse@sandnes.kommune.no

På Nyttårsaften 31.12.2024 mellom kl. 10.00-14.00 er det mulig å reservere tid for vielse.

Lover og regler

Ekteskapsloven

Forskrift om kommunale vigsler

Forskrift om registrering og melding av vigsel

Vedtak om borgerlig vigselsformular

Rundskriv Q-11/2017 om kommunale vigsler

Drop-in vielse på Valentinsdagen 2025

På Valentinsdagen 14.02.2025 mellom klokken 12.00-16.00 vil rådhuset være klar for drop-in vielser. Det vil være ordfører og varaordfører som foretar seremonien denne dagen. 

Alle må ha med prøvingsattest og gyldig legitimasjon. For utenlandske statsborgere er kravet til legitimasjon gyldig pass.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre personer som er over 18 år.

Oppmøte på vigselsdagen

Brudepar, forlovere, vitner og gjester må møte i Sandnes rådhus 10 minutter før avtalt tid for vielse. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre personer som er over 18 år. Brudeparet må ha gyldig legitimasjon, som pass, førerkort, eller bankkort med bilde, med til vielsen. For utenlandske statsborgere er kravet til legitimasjon gyldig pass. Seremonien varer i 10-15 minutter.

Språk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet ha tolk.

Pris

Forskrift om kommunale vigsler har bestemmelser om betaling for vielser. I Sandnes er vielsen gratis dersom en av partene har bostedsadresse i Sandnes og for personer som ikke er bosatt i Norge, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap her.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Sandnes kommune på e-post vielse@sandnes.kommune.no eller telefon 51 33 50 00.

Har dere spørsmål om prøvingsattest kan dere ta kontakt med Skatteetaten.

Vær oppmerksom på at enkelte e-poster fra kommunen dessverre kan havne i mottakers søppelpost.